Rahvaliitlane: erakonnas toimuv on kahetsusväärne
Lisatud peasekretäri kommentaar!

Jüri Pihl ja Karel Rüütli sotside ja Rahvaliidu ühiste kavatsuste deklaratsiooni allkirjastamas.

FOTO: Mihkel Maripuu

Rahvaliidu Harjumaa maakonnaühenduse esimees ja volikogu liige Uno Silberg saatis täna laiali pressiteate, milles leiab, et olukord sotsidega ühinemiskõnelusi pidavas erakonnas on kahetsusväärne.


«Olen sellega hästi kursis, et erakonna sees on lahkhelisid ja probleeme europarlamendi valimistest alates. Samas peaks iga erakond sisemised probleemid ise lahendama, millega ka hetkel tegeletakse,» teatas ta.

«Üks osa erakonna praegusest juhatusest ja volikogu juhid ei ole paljude arvates käitunud vastustundlikult, sest on ilma mandaadita alustanud läbirääkimisi teise erakonnaga eesmärgiga likvideerida Rahvaliit kui erakond ja läinud seetõttu vastuollu erakonna kongressi otsustega.»

Ta lisas, et hetkel saabub erakonna siselisti hulgaliselt kirju, mis väljendavad oma nördimust juhatuse tegevuse üle, ja tõi näiteks sinna täna hommikul täna hommikul potsatanud Rahvaliidu Noorte Viljandimaa piirkonna aseesimehe Reijo Laose pöördumist.

Laos väitis oma kirjas, et andis 8. aprillil Rahvaliidu Viljandi maakonnaühenduse juhatuse koosolekul külalisena allkirja, et pooldab erakonna ja sotside läbirääkimisi parteide ühisosa leidmiseks.

«Kui organisatsiooni juhtkond, kelle oleme valinud, pöördub oma organisatsiooni liikmete poole valikutega, «surm» või «sotsid», siis pole raske arvata, millise variandi enamik inimesi valiks,» kirjutas Laos.

«Seega lugupeetud erakonna juhatus, palun kustutada minu nimi allakirjutanute seast, kuna tunnen, et juhtkond on minult allkirja välja petnud,» lisas ta.

«On väga kahetsusväärne, et paljudele meie liikmetele on tehtud ajupesu, aetud inimesed lihtsalt segadusse ning manipuleerivate käikudega kaasatud räpastesse erakonna kaotamise protsessidesse.»

Rahvaliidu Viljandi maakonnaühenduse juhatuse 8. aprilli koosolekul viibisid külalistena Jaanus Marrandi ja Kajar Lember, kes veensid Laose andmetel poolteist tundi kõiki kohalviibijaid, et Rahvaliidul kui erakonnal pole Sotsiaaldemokraatidega ühinemiseta tulevikku.

Seejärel paluti kõigil anda allkirjad nende poolt ettevalmistatud dokumendile, milles oli kirjas, et peetakse vajalikuks alustada Eestimaa Rahvaliidu ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhtide tasemel läbirääkimisi ühisosa leidmiseks, et tuua üheskoos Eesti poliitikasse pööre arukuse ja hoolivuse suunas.

Täna kell 17 koguneb Rahvaliidu Tallinna büroos erakonna juhatus, kes arutab üldist poliitilist olukorda, läbirääkimiste hetkeseisu sotsiaaldemokraatidega ning erakonna volikogu koosoleku ettevalmistamisega seonduvaid küsimusi.

Silbergi sõnul tekitavad juhtkonna alustatud läbirääkimised sotsiaaldemokraatidega teravat poleemikat. «Suur osa erakonna aktiivsetest liikmetest on ühinemise vastu ja soovib, et erakond jätkaks iseseisvana oma programmiliste seisukohtade elluviimist, samas väike osa juhatuse ja volikogu liikmetest üritavad läbi suruda ühinemist ja kutsuda kokku erakorralist kongressi,» leidis ta.

Silbergi sõnul tekitab segadust erakonna aseesimehe Anto Liivati sõnum, et parteide delegatsioonid otsivad ühisosi, sest Liivat on ühtlasi öelnud, et seni, kuni kokkuleppeid pole tehtud, pole miski kindel.

«Selline sõnum on tekitanud segadust nii Rahvaliidu liikmete kui ka valijate jaoks, sest jääb mulje, et erakonna juhtkond ise ka ei tea, mida ta soovib saavutada.»

Eelmise aasta lõpus Pärnus kogunenud Rahvaliidu kongress otsustas Silbergi väitel, et partei jätkab iseseisvana. Erakonna esimees Karel Rüütli kinnitas veel eelmisel kuul meedias, et Rahvaliit ei ühine sotsiaaldemokraatidega, erakond pole lagunemas ning jätkatakse oma missiooni.

Rahvaliidu peasekretäri Tarvo Sarmeti sõnul aga erakonna kongress mullu midagi taolist ei otsustanud.

«Rahvaliidu viimase Kongressil päevakorras ei olnud ühtegi punkti, kus oleks arutatud ja seejärel otsustatud ühinemise-mitteühinemise või jätkamise ja lõpetamise üle,» ütles ta.

«Seega ei ole olemas ka kongressi otsust, mis keelaks juhtkonnal läbi rääkida Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.»

Kui läbirääkimiste tulemused on teada, siis saavad Sarmeti sõnul oma sõna öelda kõik erakonna liikmed ja lõpliku otsuse teeb maikuus kogunev kongress.

«Kõik esitatud süüdistused on alusetud ja kibestunud isikute pahatahtlikud katsed pidurdada erakonna arengut.»

Tagasi üles