Klaassen: Karise reform võib soosida kahtlasi kokkuleppeid

Eesti Maaülikooli peamaja.

FOTO: Lauri Kulpsoo

Maaülikooli rektori Mait Klaasseni sõnul on tema Tartu Ülikooli ametivenna Alar Karise idee kõrghariduse juhtimist efektiivistada teoorias hea, kuid võib soosida näiteks rektorivalimisel mitte just kõige õilsamate kokkulepete sõlmimist.


«Kui valimiskogu on suur, siis toimib seal kindlasti hajuvus, aga kui on väike seltskond, kes võivad olla küll väga targad inimesed, on võimalik ka kokku leppida,» võrdles ta Tartu Ülikooli praegust laiapõhjalist ja plaanitavat kitsama ringi kätte koonduvat rektorivalimise korda.

Klaasseni väitel on nii praegune kui kavandatav süsteem hea, kui selles osalevad inimesed käituvad mõistlikult. «Kuid mõlemat pidi võimalik ka asjad nässu keerata,» lisas ta.

Klaasseni hinnangul toimib ka praegune süsteem, kus rektor vastutab peamiselt professoritest ja tudengitest koosneva nõukogu ees, ning seda poleks vaja hakata tema nägemuses muutma olukorras, kus Eesti ühiskond on liigselt parteide kontrolli all.

«Olukorras, kus kõikvõimalikud ühiskondlikud protsessid allutatakse erakondlikule juhtimisele, on kõige suurem oht, et lõppkokkuvõttes võidakse mingisugune ülikool piltlikult öeldes hea või halva poole omaks tunnistada. Neid ilminguid oleme siin näinud,» rääkis Klaassen.

Seega soovitas ta reformiga pigem oodata ning leidis, et kui Tartu Ülikool on valmis seda katsetama, siis Maaülikool ootaks pigem ära suurema venna eksperimendi tulemused.

Tartu Ülikooli rektor Alar Karis tegi eilses Postimehes üleskutse arutleda akadeemiliste valitsemismudelite üle, et leida ülikooli toimimiseks Eesti oludes sobiv viis. Ta leidis, et selleks on ülim aeg, kuna ülikoolides on palju väsimuse ja ebakindluse märke.

Nii pakkuski Karis, et tema koduülikooli võiks hakata juhtima uutel alustel koostatud 11-liikmeline nõukogu. Sinna kuuluks 6 valitsuse esitatud ja riigikogu heakskiidu saanud isikut ning 5 professorite-üliõpilaste esindajat. Praegu koosneb Tartu Ülikooli nõukogu 50 majasisesest inimesest, valdavalt professoritest.

Tagasi üles