Eesti Pank lükkas ümber kõik Krafti tellitud auditi väited

Eesti Pank.

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Eesti Pank lükkab ümber kõik Eesti Panga kunagise presidendi Vahur Krafti tellitud analüüsi väited ning märgib, et audiitorfirma Rödl & Partner analüüs koosneb oletustest ja kunstlikest tähelepanekutest.

Eelmisel nädalal esitas Eesti Panga kunagine president Vahur Kraft riigikogu VEB fondi uurimiskomisjonile enda tellitud analüüsi tulemused, kus nimetatakse vääraks keskpanga audiitorite seniseid väiteid, nagu oleks VEB fondi nõudeid puudutav kiri võltsitud.

Rahvusvahelise nõustamis- ja audiitorfirma Rödl & Partner analüüsis leitakse, et Eesti Pank ei saanud oma 16. jaanuaril avaldatud VEB fondi auditis järeldada dokumentide võltsimist ning on esitanud avalikkusele tõendamata ja vasturääkivat infot.

Eesti Pank ei nõustu ühegi audiitorfirma väitega ning märgib oma vastuses riigikogu uurimiskomisjonile, et VEB fondi nõudeid puudutavas kirjas esitatud andmed on ebaõiged.

Toona tehtud tehingud on taastatud ning TSL Internationaliga seotud nõuete liikumised VEB Fondis on dokumenteeritud. Kuna tehingute sisu on teada, siis kordavad Eesti Panga audiitorid oma varasemat järeldust: kiri sisaldas TSL Internationali osas valeandmeid.

Keskpanga väitel kirjutati 1995. aastal pangas valeandmetega kiri, millega lisati ettevõttele TSL International 32,3 miljoni dollari suurune nõue. Nõude suurus kattus keskpanga audiitorite hinnangul Eesti riigi nõudega.

Lisaks märgib pank, et nende audit ei väida, et kogu fondi puudutav dokumentatsioon ei ole säilinud, vaid seda, et ei ole võimalik tuvastada, kas on säilinud täielik kogum dokumentidest. Eesti Pank töötas läbi kõik kättesaadavad materjalid ja auditi järeldused tuginevad olemasolevatele dokumentidele ja on seega tõendatavad.

Samuti lükkab pank ümber väite, nagu ei oleks nad kogunud infot pangavälistelt isikutelt, üheks nendest isikutest oli Vahur Kraft ise.

Tagasi üles
Back