Otseülekanne: Lang arutab loomeliitudega Sirbi skandaali

Postimees teeb täna otseülekande loomeliitude esindajate kohtumisest kultuuriminister Rein Langi ja Sirbi väljaandja SA Kultuurileht esindajatega.

12:37

Otseülekanne kultuuriministeeriumist algab kell 13.00

13:22

Kirjanike liidu juhi Karl Martin Sinijärve palvel andis SA Kultuurileht juht Toomas Väljataga ülevaate, miks Sirp avalikul konkursil peatoimetajata jäi ja kuidas Kender kt-ks määrati.

13:24

Konkursi läbikukkumist kirjeldas ka SA Kultuurileht nõukogu esimees Urmas Klaas: me selle komisjoniga, mis on üsna esinduslik, kohtusime kandidaatidega ja küsitlesime. Nad olid visioonid esitanud ja läbirääkimiste käigus kujunes konsensuslik seiukoht, et Sirbi peatoimetajat nende kandidaatide hulgas kahjuks ei ole. Me isegi ei hääletanud. Ma küsisin komisjonilt, kas soovite hääletada ühe või teise poolt. Konsensus oli, et kahjuks jah, konkurss jäi nadiks. Selle teadmisega komisjon lõpetas. Jah, ma tundsin sügavalt muret, et peatoimetaja konkurss oleks esinduslik. Tegin ise ettepanekuid, et kandideerige. Ei olnud sellel edu.

13:27

Loomeliitude juhid uurisid Väljatagalt, kas tal polnud Kenderi suhtes kahtlusi ja kas ta on lugenud Kenderi sõnavõtte. Väljataga: jah, muidugi olid kahtlused.

13:30

Teatriliidu esimees Ain Lutsepp: kas peate seda protsessi loomulikuks ja seaduslikuks?
Lang: kogu selles asjas on nii palju politikaanlust ja vandenõuteooriaid, et see, mis välja paistab on üsna jube. Räägime sellest, mis tegelikult on juhtunud. Peatoimetaja ametiaeg sai läbi, korraldati uus konkurss, mis kukkus läbi. Põhikiri ütleb väga selgelt, et tuleb läbi viia uus konkurss. Olukorras, kus asjassepuutuvad inimesed ei tunne huvi konkursil osalemiseks, on see selge ohu märk.

13:32

Lang: tõepoolest, vähemalt ühest minu antud intervjuust võib jääda mulje, et ma ei tea sellest, mis Sirbis toimub. Tean küll, ma olen sellega kursis olnud. Ma ei ole andnud kellelgi mitte mingisuguseid suuniseid, ega ole käinud kedagi pakkumas. Kaur Kenderi nimi jõudis minuni siis, kui helistas Urmas Klaas, et Kender pakkus ennast Väljatagale. Kiskuge või neljaks - see ei ole mingisugune vandenõuteooria!

13:34

Lang: meil on Sirbiga see probleem, et Sirpi ei soovi üle võtta keegi arvestatav ajakirjanik! Mina isiklikult rääkisin kahe ajakirjanikuga, neist üks loobus kohe, ütles, et tema sellisesse kollektiivi tööle minna ei soovi. Teine loobus pärast mõtlemisaega. Loomeliidud ei ilmutanud nüüd küll mingit tahet leida kedagi, kes Sirbi üle võtaks.

13:36

Lang: kui mina sain Klaasilt telefonikõne, et on välja ilmunud Kaur Kender, siis minu esimene reaktsioon sellele oli, et «hoo, väga huvitav!». Kui keegi väidab, et ma olen seda kohtumist saladuses hoidnud, siis see ei vasta tõele. Juba eelmisel päeval oli saabunud Väljatagalt paber, mis on kulud. Selles nimekirjas, Toomas, oli ju ka rida, mille nimi oli «koondamistasud»? Kui me kokku saime, ütlesin ma sulle, et mina ministrina ei hakka hindama seda visioonidokumenti, aga ma saan seda toetada.

13:39

Lang: ma ütlesin, et juhul, kui SA Kultuurileht soovib seoses Kaur Kenderiga viia toimetuses läbi muudatusi, siis see maksab. Ma ütlesin, et kultuuriministeerium võib maksta, aga mitte kõike.

13:40

Lang: ma möönan, et see kõik on olnud üsna inetu. Ma oleks võinud Klaasile öelda, et see ei tule kõne allagi, aga see oleks tähendanud ministri õigust suunata juhatust, mida nad peavad tegema. Kui ma oleks ses küsimuses nõukoguga vastuollu sattunud, oleks võinud hakata nõukogu liikmeid vahetama. Aga ma ei teinud seda. Te (loomeliidud - toim.) tegelikult oleks tahtnud, et ma oleks sekkunud. Ma ütlesin Väljatagale, et «laske käia».

13:42

Langilt küsiti, miks ministeeriumi alguses eitas oma seotust Sirbi juhi valikuga.
Lang: palun andeks kui minu sõnu on keegi valesti tõlgendanud. Vabandust, võib-olla minu sõnad olid kontrollimatud. Sirp on vägagi ministeeriumi asi.

13:45

Lang: Sirbi rahastamine kasvas aastaga 20 protsenti. Kaarel Tarandil oli olemas suurepärane visioon. Kahetsusväärselt sai Kaarlil lihtsalt jõud otsa. Miks, tuleb temalt küsida.

13:47

Ajakirjanike liidu esimees Peeter Ernits: Ma arvan, et see nii oli, nagu Lang rääkis. Aga Urmas, kas sa tõesti ei teadnud seda Die Zeit'i artiklit, kus Kaur Kender rääkis Eesti kultuurist seda, mida ta rääkis? Kas sa oleksid valmis kinnitama Maksim Reva siseministeeriumi kantsleriks? Kas sellise manifesti alusel on võimalik teha adekvaatselt kultuurilehte?

13:49

Klaas: ma ei ole Die Zeiti artiklit lugenud. Loomulikult Kender on vastuoluline isiksus. Ma ei saa ju niiviisi neid inimesi ja ametikohti võrrelda. Veelkord - minu ees istus inimene, kes olukorras, kus meil oli peatoimetaja kt-d vaja, oli siiras, kel oli nägemus, visioon, mille koostamisse oli kaasatud üle 30 inimese. Selle pealt on võimalik teha sisukat lehte. Kogenud toimetajana oli minu peamine mure selles, kuidas saab see asi organisatsiooniliselt tehtud.

13:50

Lutsepp: mina ei pea sellist asjade käsitlemist professionaalselt ega kompetentseks. Siin on tegu suure ebakompetentsuse ja asjatundmatusega. Rein Lang, sina oled poliitik. Kuidas on võimalik, et selline asi jõuab sellisele tasemele? See ei ole esimene näide, palun väga vabandust, neid on korduvalt.

13:53

Lang: Ain vaata, ma olen sinuga paljuski nõus. Aga teinekord asjad kihutavad üsna kiiresti ja selleks, et kelgule jõuda hüpata, tuleb reageerida minutitega. Vandenõuteooriad on olnud tõsiseltvõetavates väljaannetes, mitte kollastes. Kuni selleni välja, et Kaur Kender on Reformierakonna käepikendus - no tõesti ei ole! Mida teha teisiti, et õiged struktuurid saaks langetada adekvaatseid otsuseid? Me otsime paaniliselt lugupeetud ajakirjanike seast uut toimetajat ja kõik ütlevad «ei». Ja siis tuleb üks mees, kellel on visioon. Jah, see Die Zeit tuleb minule ka üllatusena. Aga mida me saame teha, et see ei korduks?

13:55

Küsimus: miks lubati Kanderil tulla vallandamisnimekirjaga?
Lang: jah, mul oli võimalus see katkestada. Seda sekkumist ma ei pidanud õigeks. Juhatus oli pädev seda otsust langetama.
Klaas: tähtsaim on, et leht saaks ilmuda. Me ei tohiks inimesi ette ära hukata. Leht ilmub reedel.

13:58

Sinijärv: uus konkurss, mis tuleb, on hoopis midagi muud. Sellegipoolest tahan teada, millal on kavas uus konkurss korraldada? Praeguse olukorra jätkumine muudab asju ainult hullemaks.
Klaas: see on nõukogu järgmises päevakorras.
Väljataga: tehniliselt ei ole see keeruline. Ligi poolteist kuud. Tuleb kuulutada konkurss, anda aega, panna kokku komisjon ja teha hindamine.

13:59

Sinijärv: meie ühine seiukoht on, et uue konkursi peaks korraldama nii kiiresti kui võimalik. Millal see tegelikult välja kuulutatakse?
Klaas: esimesel nõukogu istungil arutame.
Väljataga: suure tõenäosusega võib siis juhtuda olukord, kus need noored inimesed jälle lahkuvad toimetusest, kui uus peatoimetaja nendega koostööd teha ei soovi.

14:04

Küsimus: Toomas Väljataga, te tegite ettepaneku ministrile lasta kogu toimetus lahti. Ise olete toimetuses tohutult lugupeetud.
Väljataga: mina ei tee selliseid otsuseid. See on alati olnud peatoimetaja või praegu peatoimetaja KT ettepanek. Aga kuna minult sooviti koondamiskulusid ja ma ei teadnud, keda see peaks puudutama, siis ma tegin lihtsalt toimetajate koondamise kalkulatsiooni, teadmata, kas see läheb käiku.
Sinijärv: aga kelle peas tekib see mõte, kes tuleb koondada?
Väljataga: keda vabastada, see mõte tekib peatoimetaja KT peas. Aga kui on uus peatoimetaja KT ja tal on mingi volitus olemas oma meeskonnaga tulla ja on aktsept ministeeriumi poolt, siis see ei ole see koht (kus saaks keelata - toim.)

14:10

Küsimus: Sirbi toimetuses töötab näiteks Tiina Matiisen ja Lea Larin, kes on väga edukalt saanud Sirbi juhtimisega hakkama. Miks oli vaja kiirustada? Seda enam, et Kender ise Kolmeraudses ütles, et ta kohtus enne Rosimannusega.
Lang: minu meelest on üsna näotu hakata kohtumist seostama vandenõuga, aga olgu peale. Sirp on 100% kultuuriministeeriumi eelarvel. Eratellijaid jääb järjest vähemaks, enamus on riigiasutused ja raamatukogud. Sirp kolib veebi. Ooteaega enam ei ole, kui ilmub, on artiklid kohe avalikud. Mida ma tahan öelda? Avaliku sektori kulud kultuuriajakirjandusele lähevad pidevalt üles. Minu küsimus teile, head inimesed, on see, kui kaua see protsess jätkub? Kas Müürilehe kõrvale tekib järgmine rühmitus, kes ei ole Sirbiga rahul? Kuskil on ees kultuurkapitali ja ministeeriumi piir.

14:12

Lutsepp: me ei ole siia selleks tulnud. Praegune olukord on teie ebakompetentsuse ja halva tegutsemise tagajärg. See häma, mis on selle ümber tekkinud, ei ole ühe korraliku ministeeriumi käitumisviis.

14:13

Lang: jah, ega see paistab kehv välja küll.
Lutsepp: me oleme siin mures. Me ei räägi vandenõuteooriast siin. See asi on laiem, kogu suhtlusviis.
Lang: mis on sinu ettepanek?
Lutsepp: usalduse taastamine kultuuriministeeriumi tegevusse.

14:16

Sinijärv: Sirbis ei ole kild- ega põlvkondlikku eristust kunagi olnud. Kui see on tekkimas, siis tuleb sekkuda. Loomeliidud on ühele nõule jõudnud selles, et tahame teada: 1) millal tuleb uus peatoimetaja konkurss? (Usutavasti laekub selle meediakära peale päris mitmeid tõsiseltvõetavaid pakkumisi) 2) kuidas suurendada loomeliitude osalust SA Kultuurileht nõukogus?

14:17

Kolmanda punktina tegi Sinijärv loomeliitude nimel Langile ettepaneku seoses usalduse kaotusega tagasi astuda. «Mida pole, seda pole. See ettepanek tuleb paraku loomeliitudelt teha,» põhjendas Sinijärv.

14:19

Lang: aitäh ettepanekute eest! Põhikirja osas on kõik ettepanekud teretulnud. Kindlasti ma kaalun tagasiastumist, aga ei näe küll ausalt, et oleksin selles küsimuses rohkem süüdi kui see, mille ma üles tunnistasin: ei vilistanud seda mängu, ei sekkunud jõuliselt. Uus leht ilmub homme, ma arvan, et kolmanda lehe ilmumisel saame avaldada arvamust selle osas, kas sellise visiooniga lehe juhtimine on mõttekas või mitte.

14:20

Lutsepp: ma ei leia, et eri kultuuripõlvkondades on väga suuri vastandusi. See ei ole, Rein, ainult kultuuri küsimus. Karl Martin ütles väga õigesti - kui sa tulid, oli sul usalduskrediit. Praegu sul seda ei ole.

14:20

Lang: Ain, sinu arvamus läheb mulle korda, aga mina ei ole öelnud, et minu soov on põlvkondade vastandust tekitada. Kõik võivad teha ettepanekuid, kas neid ka arvesse võetakse, on iseasi.

14:21

Otseülekanne lõppes.

Loomeliidud soovivad leida olukorrale lahenduse ning rääkida läbi, milliseid muudatusi on tegelikult vaja teha nii kultuurilehes Sirp kui tarvidusel ka SA Kultuurileht struktuuris.

Tagasi üles