Kriis ei esitanud ainsana majandushuvide deklaratsiooni

Ametnik.

FOTO: SCANPIX

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon tuvastas, et tähtajaks olid esitanud oma majandushuvide deklaratsioonid kõik selleks kohustatud ametnikud peale Tarmo Kriisi.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks jagas erikomisjon tänavu märtsis välja deklaratsiooni vormi 318-le ametiisikule, neist 316 tagastati tähtajaks 30. aprilliks.

Tänase päeva seisuga pole deklaratsiooni esitanud Tarmo Kriis, kes peab oma majanduslikke huvisid deklareerima haigekassa ja töötukassa nõukogu liikmena. Komisjon otsustas selgituste saamiseks kutsuda Tarmo Kriisi komisjoni järgmisele istungile.

Kahepäevase hilinemisega esitas deklaratsiooni üks endine ametiisik.

Õigeaegselt deklareerisid oma majanduslikke huve, varalist seisu ja varalisi kohustusi president, kõik riigikogu, valitsuse ja riigikohtu liikmed, samuti riigisekretär, riigi peaprokurör, Eesti Panga president ja nõukogu liikmed, kaitseväe juhataja, õiguskantsler, riigikontrolör ja teised seadusega selleks kohustatud inimesed.

Pärast laekunud deklaratsioonidega tutvumist ja vajadusel ka andmeväljade täpsustamist avaldatakse korruptsioonivastase seaduse kohaselt 210 deklaratsiooni Riigi Teataja Lisas hiljemalt 1. juulil 2010.

Tagasi üles