Videoloeng tehnoloogilisest kirjaoskusest

Margus Pedaste

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Tartu ülikooli professor Margus Pedaste pidas teisipäeval Tallinna rahvusraamatukogus Tartu Ülikooli loengusarjas «Google'ist ei piisa» loengu, kus räägib tehnoloogilisest kirjaoskusest kui inimese põhivajadusest, Postimees teeb loengust otseülekande.

Pedaste tutvustas loengus tehnoloogilise kirjaoskuse sisu, tuginedes Ameerika Ühendriikide tehnoloogilise kirjaoskuse standardile, ning näitab, mida tehakse sellega seoses Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna tehnoloogiahariduse töörühmas. Lähemalt rääkis ta digitaalsetest õppematerjalidest loodusainetes, sealhulgas 3D-võimalustest.

Pedaste ütles ülikooli teatel, et põhikooli riiklikus õppekavas on kaheksa ainevaldkonna seas alates 2011. aastast eristatud ka tehnoloogia valdkond, millesse kuuluvad tööõpetus, käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus. Süüvides edasi ainevaldkonna sissejuhatuses avatud tehnoloogiapädevusse, selgub, et see on üldpädevus, mille arendamine tuleb siduda läbivalt kõigi õppeainetega.

Tehnoloogiaõpetuse eesmärgiks seatud tehnoloogilise kirjaoskuse saavutamine on ühe õppeaine kontekstis tema sõnul liialt ambitsioonikas. «Samas on tehnoloogiline kirjaoskus justkui võti paremasse tulevikku – see võimaldab uuenevas maailmas toime tulla, seda mõista ning uuendusi luua,» ütles Pedaste.

Tema sõnul seostub tehnoloogilise kirjaoskuse arendamine tihedalt uurimusliku õppe, probleemilahendamise ja modelleerimisega, millest viimased on juba edukalt integreeritud näiteks loodusainetesse, kuid laiemalt aitavad need arendada kõiki ainevaldkondi ning ka igapäevaelus paremini toime tulla.

«Selles mõttes võime nimetada tehnoloogilist kirjaoskust ka inimese põhivajaduseks. Tehnoloogilise kirjaoskusega inimene mõistab tehnoloogia olemust, tehnoloogia ja ühiskonna seoseid, oskab uusi tehnoloogiaid arendada ning tehnoloogilise maailma võimalusi kasutada,» lausus Pedaste.

Tema sõnul tekitab lühiülevaade tehnoloogilise kirjaoskuse olemusest küsimuse, miks ei ole tehnoloogia ainevaldkonda eristatud enam gümnaasiumi riiklikus õppekavas, sest tehnoloogiapädevuse arendamine on selles kooliastmes vähemalt sama oluline.

Professor Pedaste teadustöö on keskendunud probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe mehhanismidele arvutipõhistes õpikeskkondades ning arvutite abil õppimist toetavate süsteemide disainile. Viimasel ajal on tema huvivallas seniste kogemuste rakendamine tehnoloogiahariduse kontseptsiooni arendamisel. Pedaste leiab, et tehnoloogiahariduse võtmeküsimus on kirjeldada neid teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on vajalikud tehnoloogiaalase kirjaoskuse arenguks.

Tartu Ülikooli ja Eesti Rahvusraamatukogu tasuta loengusarjas «Google'ist ei piisa» peavad Tartu Ülikooli oma ala tipud kokku 16 loengut ning loengu järel on rahvusraamatukogu lugemisalas võimalik kuulata Eesti tunnustatud praktikuid.

Tagasi üles
Back