Mustpeade maja jääb linnale

Mustpeade maja.

FOTO: Liis Treimann

Vabariigi valitsus kaotas kohtuvaidluse Mustpeade maja tagastamise küsimuses kõigis kohtuastmetes, seega jääb see hinnaline kultuuriobjekt linna omandina avalikku kasutusse, ütles abilinnapea Eha Võrk.


«Riigikohus otsustas Vabariigi Valitsuse kassatsioonkaebust Mustpeade maja kohtuvaidluses mitte menetleda,» ütles Võrk. «See tähendab, et halduskohtu ja ringkonnakohtu otsused, millega tühistati valitsuse korraldus Mustpeade maja õigusjärgsele omanikule tagastada, jäävad jõusse.»

Valitsus on kohustatud Tallinna linna taotluse Mustpeade maja tagastamata jätmiseks uuesti lahendama, arvestades asjaoluga, et esineb ülekaalukas avalik huvi Mustpeade maja tagastamata jätmiseks, vahendas Raepress.

«Korduvate kohtuvaidluste tulemusena on leidnud kinnitust, et Mustpeade maja kui oluline kultuuriobjekt tuleb jätta tagastamata. Mustpeade maja on ülelinnalise tähtsusega kultuurirajatis, mis peab jääma Tallinna linnaelanike avalikku kasutusse ning täitma kultuurialaseid eesmärke,» rõhutas Võrk.

Eelmisel aastal koguti Mustpeade maja tagastamise vastu koguti 106 129 allkirja. «Tegemist on väga muljetavaldava tulemusega,» hindas Võrk.

Vabariigi valitsus ja Mustpeade Vennaskond vaidlustasid kohtus Tallinna linna taotluse Mustpeade maja tagastamata jätta. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet ja praegu Mustpeade maja kasutav Tallinna Filharmoonia pöördusid kõigi kultuurist ja ajaloost lugu pidavatele inimeste poole palvega toetada oma allkirjaga üleskutset, et Tallinna Mustpeade maja jääks Tallinna linna omandis olevaks avalikuks kultuuriasutuseks ning ajaloolist hoonetekompleksi ei antaks erakätesse.

«Väide, et Mustpeade maja kasutamine kultuuriobjektina jätkub ka hoone tagastamise korral, on kaheldav,» nentis Võrk. Ta lisas, et valitsus on Tallinna taotluse jätta ajalooline hoonetekompleks kui kogu Eesti jaoks oluline kultuuriobjekt tagastamata kaalukate vastuargumentide puudumisele vaatamata lausa kahel korral tagasi lükanud, kuigi tagastamise korral ei pruugi olla tagatud Mustpeade maja kasutamine tallinlaste ja kõigi teiste kultuurisõprade hüvanguks.

Üle-eestilise uuringu tulemused näitasid, et Mustpeade maja jätmist Tallinna omandisse pooldab enamus Eesti elanikest - maja tagastamist Mustpeade vennaskonnale soovis ainult kaheksa protsenti küsitletutest. Uuringu viis läbi TNS Emor.
 

Tagasi üles