Treffneri kooli juht: Eesti riigis napib häid õpetajaid

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased 1. septembril Hugo Treffneri kuju juures. Kõnet peab direktor Ott Ojaveer.

FOTO: Sille Annuk

Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer ütles PISA uuringust välja tulnud Eesti hariduse kitsaskohti kommenteerides, et meil napib häid õpetajaid ja pedagoogid saavad liiga vähe palka.

«Olen tajunud seda, et mõningates Eesti piirkondades, võib-olla teatud maapiirkondades, on heade õpetajate puudus,» ütles Ojaveer ja selgitas, et tubli õpetaja käe all õpitakse rohkem ja noorte võimed arenevad paremini.

«Eesti riigis on heade õpetajate puudus, mis minu meelest hakkab täna mõjutama ka õpilaste õppimisvõimet ja kõiki muid asju. Minu arvates saab sellest kõik alguse. Ka õpetaja palgast hakkavad väga paljud asjad pihta,» rääkis ta.

Eile avaldatud PISA uuringu tulemused näitasid, et kuigi meie 15-aastaste noorte ainetundmine on Euroopa tipus ja nõrku õpilasi on väga vähe, napib ka väga võimekaid noori. Ojaveer märkis, et sama tulemuse andis ka eelmine PISA uuring.

Ta rääkis, et Hugo Treffneri Gümnaasiumisse õppima tulijaid vastu võttes selgub, et õpilaste eelmistes koolides oli nende olümpiaadideks ja konkurssideks ette valmistamise tase ebaühtlane, samas kui Treffneris tehakse noortega selles osas süstemaatiliselt tööd.

«See on nüüd see tippude lihvimise asi – olen päri, et laias laastus võiks Eestis sellega rohkem tööd teha, et meil oleks andekaid lapsi. Tegelikult jõuan ma tiiruga tagasi õpetaja palga juurde – õpetajal peab olema ikkagi väga hea motivatsioon tippe lihvida, ega see lihtne ei ole. Ma möönan, et see on probleem, aga sellest on võimalik ühiste pingutuste jõul jagu saada,» rääkis Ojaveer.

Tema sõnul püüab riik paljud asjad, näiteks tugiisikute tasustamise, veeretada koolide ja omavalitsuste kaela. «Täna läheb väga paljudes Eesti koolides õpetaja energiat teisejärgulistele asjadele,» sõnas direktor, tuues näiteks e-kooli täitmise, mida Hugo Treffneri Gümnaasiumis ei tehta.

«Kuidas õpetajalt saaks ära võtta kõik muu, et ta saaks tegeleda ainult õpetamise ja õpilaste kasvatamisega?» sõnastas Ojaveer ühe olulise küsimuse, mille lahendamisel on tema sõnul tähtis, et riik omavalitsusi ja koole toetaks. «Minu kui koolidirektori jaoks on see väga otseselt riigi ja haridusministeeriumi ülesanne,» ütles ta.

Tagasi üles