Pakosta asub ründama homopartnerluse seadustamist

Homoparaad

FOTO: Alo Raun

Riigikogus Isamaa ja Res Publica Liitu esindav Liisa Pakosta asub neljapäeval kell 10 väitlema Postimees.ee veergudel homopartnerluse seadustamise vastu.

Tema ülesanne on kaitsta väidet «Homopartnerluse seadustamine ei ole Eestis põhjendatud» ning talle oponeerib Eesti Väitlusseltsi võistkond koosseisus Anna Karolin ja Martin Kiik.

Idee seadustada ühes mehe-naise vabaabieluga ära ka samasooliste sarnane kooselu on olnud Eestis õhus juba pikemat aega ning hetkel valmistab justiitsministeerium ette selleteemalist analüüsi.

Kuigi mõlema poole avakõned ilmuvad Postimees.ee's juba kell 10, algab debati interaktiivseim osa ehk ristküsitlus kell 11.30.

Laia vastukaja saanud online-väitluste eelmine hooaeg oli sügisel enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi. Siis debateerisid noorte tippväitlejatega erinevate erakondade Tallinna linnapea kandidaadid.

Selle hooaja avaväitluses arutlesid pastorist bioeetika nõukogu liige Meego Remmel ja noored väitlejad selle üle, kas tuleks seadustada aktiivne eutanaasia või mitte.

Hooaja teises debatis oli väitlusseltsi vastaseks sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna naiskond, kes kaitses seisukohta, et Eesti peaks keelama laste füüsilise karistamise.

Kolmandal korral kaitses roheliste esindaja riigikogus Marek Strandberg plaani tõsta täiskasvanute-alaealiste seksipiir 16. eluaastale.

Vähemalt kord kuus korraldatavate online-väitluste eesmärk on muuta arutelu erinevatel ühiskonnas aktuaalsetel teemadel sisulisemaks ning argumenteeritumaks.

Väitluse formaat on üldjoontes sama, mis sügisel. Kõigepealt esitavad mõlemad osapooled oma põhiargumendid (avakõne), sellele järgneb online-intervjuu laadne ristküsitlus, mis peaks olema väitluse kõige põnevam osa. Osapooled saavad seal küsida teineteiselt reaalajas küsimusi, samuti on koht lugejate saadetud küsimustele. Oma seisukohad võtab kumbki osapool kokku lõppsõnas.

Väitlusseltsi võistkond ei esinda tingimata oma seisukohti, vaid on valmis asetama end positsiooni, mida sageli avalikkuses ei julgeta või ei osata kaitsta. See aitab muuta ühiskondlikku debatti sisulisemaks küsimustes, millesse sageli suhtutakse pinnapealselt või emotsionaalselt.
 

Tagasi üles