Ettevõtjad hakkavad varaste vastu võitlemiseks metalli märgistama

Täna sõlmisid politsei ja ettevõtjad koostööleppe metallobjektide märgistamiseks, et nende varguse korral oleks metallivarastel raskem varastatud kraami edasi müüa.

Projektis osalevad ettevõtted hakkavad kasutama SelectaDNA tehnoloogiat, mille käigus sünteesitakse ettevõttele või selle erinevatele objektidele unikaalne DNA, mis kantakse varale.

Väiksemgi kogus seda ainet võimaldab tõendada eseme omanikku ning osadel lahendustel seostada seda ka varguse toimepanijaga. Metalli märgistust kontrollitakse selleks mõeldud valgustitega ja seda saab teha nii politsei kui ka vanametalli vastuvõtupunktid.

Projektiga loodetakse ennetada ja avastada metallivargusi. Kokkuleppele kirjutasid alla politsei- ja piirivalveamet, rida ettevõtteid ning vanametalli vastuvõtjaid.

Kõik soliidsed metalli kokkuostupunktid teevad omalt poolt kõik, et varastatud kraam neile ei satuks.

Statistika kohaselt on metallivargused võrreldes eelmise aastaga vähenenud enam kui poole võrra, kuid käesoleva aasta 9 kuuga registreeriti ikkagi 550 vargusjuhtumit.

«Vähenemisele vaatamata on varguseid siiski palju, eriti arvestades, et tegemist on elutähtsate objektidega ning vargused põhjustavad ulatuslikku ühiskondlikku kahju,» ütles politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Varmo Rein.

Vanametalli kokkuostja Kuusakoski juhatuse esimees Kuldar Suits kinnitas, et projektiga liitunud vanametalli vastuvõtupunktid hakkavad vajadusel enne vanametalli utiliseerimist kontrollima märgistuse olemasolu. «Kõik soliidsed metalli kokkuostupunktid teevad omalt poolt kõik, et varastatud kraam neile ei satuks,» lausus ta.

Lisaks Politsei- ja Piirivalveametile, Elektrilevile ja Kuusakoskile osalevad märgistamise projektis Keskkonnainspektsioon, Eesti Energia, Eesti Raudtee, Eesti Vee-ettevõtete Liit, Järve Biopuhastus, Paldiski Linnahoolduse, EMT, Elion ja Tallinna Vesi. Projektiga kutsutakse liituma ka teisi ettevõtteid ja organisatsioone.