Rask kahtleb karistusandmete avalikustamise vajaduses

FOTO: Scanpix/Postimees.ee

Riigikohtu esimehe Märt Raski hinnangul on riigikogu menetlusse jõudnud eelnõuga ette nähtud karistusregistri andmete avalikustamine vaieldav.

«Riigikogus olevat uut initsiatiivi, mille kohaselt peaks karistusregister muutuma kõigile avatud andmekoguks, tuleb põhjalikult kaaluda eelkõige karistusõiguse eesmärkidest lähtudes,» rõhutas Rask parlamendi ees kõneldes.

«Igal juhul on selline samm ja selle sammu otstarbekus väga vaieldav,» hoiatas ta.

«Karistatuse avalikustamine ei saa teenida isiku pikaks ajaks häbimärgistamise eesmärki,» leidis riigikohtu esimees.

Avaliku stigmatiseerimise negatiivseid sotsiaalseid tagajärgi olukorras, kus üle poole elanikest figureerib karistusregistis, on Raski sõnul suhteliselt raske ette aimata.

«Ka eksinule tuleb anda võimalus ennast parandada ja karistatuse täielik avalikustamine sellele ilmselt kaasa ei aita,» rõhutas Märt Rask.

Tagasi üles