Kolmveerand seksuaalkuritegudest pannakse toime laste vastu

FOTO: SCANPIX

2012. aasta statistika järgi moodustasid Eestis toime pandud seksuaalkuritegude ohvritest kolmveerandi alaealised.

Politseisse jõudis 2012. aastal 400 seksuaalkuritegu ja neist 76 protsendi puhul oli ohvriks laps, seisab täna statistikaameti välja antud artiklite kogumikus «Laste heaolu».

«Lastevastaste seksuaalkuritegude registreerimine on viimasel kümnendil oluliselt sagenenud, kuid on alust arvata, et see ei näita mitte niivõrd juhtumite sagenemist, kuivõrd inimeste teadlikkuse ja politsei menetlusvõimekuse kasvu. Seksuaalkuritegevuse reaalse leviku kohta Eestis andmed puuduvad,» seletatakse artiklis.

Perevägivald toimub suletud uste taga

Teine peamine lapsi puudutava kuritegevuse liik on perevägivald, mille juhtumeid registreeriti 2012. aastal Eestis 2231. Kui 69 protsendil juhtudest toimus vägivald elukaaslaste või endiste elukaaslaste vahel, siis laste ja teiste pereliikmete vastu tarvitatud vägivalla juhtumeid oli 31 protsenti.

Enamiku lastevastastest perevägivalla kuritegudest panevad toime bioloogilised vanemad (65 protsenti juhtumitest), mittebioloogilisete vanematega juhtumeid oli 20 protsenti. Õe ja venna vahelisi vägivallajuhtumeid oli kolm protsenti ning lastelaste vastu tarvitatud vägivalla omi kaks protsenti kõigist juhtumitest.

81 protsendil kordadest toimus perevägivald siseruumides ja seetõttu on seda ka raske avastada, kuna pealtnägijaid ei ole ja ohver ei otsi abi või ei peeta teda pädevaks tunnistusi andma. Artiklis tõdetakse, et eriti varjatud kuritegevuse liik on laste vastu toimepandud seksuaalkuriteod.

Tagasi üles