Sõraliste küttimislubade oksjon oli tuline

Jahimeeste huvi suurulukite küttimislubade vastu oli suur.

FOTO: SCANPIX

Pärnumaal RMK Paikuse kontoris toimus kolmele Kilingi-Nõmme jahipiirkonna sõraliste suurulukite küttimislubade paketile suuline oksjon, mis kujunes väga tuliseks.

Oksjonil osales 14 jahimeest, pakkumised olid tulised ja alghind pakuti kahekordselt üle, teatas RMK.

Enampakkumise alghinnad olid vahemikus 15 000 - 25 000 krooni, nende lõpphinnaks kujunes lõpuks kokku 162 000 krooni.

Enampakkumisele pandud 1700-2400 hektari suuruse ala küttimismahud sisaldasid kokku 43 suuruluki küttimisluba, kasutamiseks selle aasta juunist 2011 aasta veebruarini.

Suurulukilubade kaalutud keskmised hinnad tõusid eelmise aastaga võrreldes 200-500 krooni, kaalutud keskmisena maksis näiteks põdraluba 7200 krooni.

RMK jahimajandusosakonna juhataja Kalev Männiste sõnul on ulukilube enampakkumise teel välja antud ka kahel eelmisel aastal. Tema sõnul annavad pakkumistulemused adekvaatse pildi jahimeeste vajadustest ja võimalustest riigimaad tasu eest jahipidamiseks kasutada.

Suurulukite küttimisloaga kaasneb kohustus küttida müügiüksuse osaalalt suurulukitega vähemalt samas mahus väikekiskjaid või kopraid. Ulukihooldetööd ja lisasöötmise teostab pakkumise võitja müügiüksusel omal kulul.
 

Tagasi üles