Videoloeng: eestlaste religioossusest tänapäeval

Lea Altnurme

FOTO: Erakogu

Tartu ülikooli religiooniuuringute vanemteadur Lea Altnurme pidas teisipäeval Tallinna Arte gümnaasiumis loengu eestlaste religioossusest tänapäeval.

Altnurme rääkis loengus sellest, millised ettekujutused on eestlastel iseenda religioossusest, millesse eestlased usuvad küsitluste ja muude uurimuste põhjal ning milliseid üllatusi pakuvad eestlased iseendale selles vallas.

Altnurme lõpetas 1994. aastal Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna cum laude ning siirdus seejärel edasi religiooniuuringute valdkonda. Kaks aastat oli ta usundiloo lektor Eesti Humanitaarinstituudis ja seejärel neli aastat Tartu Teoloogia Akadeemias. Alates 2001. aastast on Lea Altnurme töötanud Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse õppetoolis teadurina ja tänaseks vanemteadurina.

Tema teadustöö põhisuunad on eestlaste religioossus ajaloos ja tänapäeval ning sekulariseerumine. Altnurme doktoritöö pealkiri oli «Kristlusest oma usuni» ning magistritöö pealkiri «Eesti koolinoorte jumalapilt». Muude publikatsioonide hulgas on ta koostanud ka raamatusarja «Mitut usku Eesti» I ja II osa ning kirjutanud värskelt ilmunud kolmandasse ossa alapealkirjaga «Valik usundiloolisi uurimusi: uue vaimsuse eri» peatüki «Uus vaimsus – mis see on?».

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles