Teaduse elutööpreemiad saavad Ain Heinaru ja Enn Tarvel

Teaduse elutööpreemia laureaat Ain Heinaru.

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Valitsus kinnitas tänasel riigi teaduspreemiate saajad, 40 000 euro suurused elutööpreemiad saavad Tartu ülikooli geneetika professor Ain Heinaru ja ajalooprofessor Enn Tarvel.

Teaduse elutööpreemia laureaat Enn Tarvel.

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Samuti määras valitsus kaheksa preemiat nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest, preemia suurus on 20 000 eurot, teatas valitsuse pressiesindaja.

Eve Oja sai preemia täppisteaduste alal uurimuste tsükli «Operaatorideaalid ja tensorkorrutised Banachi ruumide struktuuri-uuringutes» eest.

Kaido Tammeveski  sai preemia keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli «Funktsionaalsed materjalid elektrokeemilisteks rakendusteks» eest.

Dmitri Vinnikov, Indrek Roasto ja Tanel Jalakas said preemia tehnikateaduste alal uurimuste tsükli «Uudsed alalispingemuundurid taastuvenergeetikas» eest.

Aleksandr Žarkovski  sai preemia arstiteaduse alal uurimuste tsükli «Aju plastilisuse regulatsiooni molekulaarsed mehhanismid» eest.

Leho Tedersoo sai preemia geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli «Seente elurikkuse ja biogeograafia globaalsed mustrid» eest.

Krista Lõhmus ja Ivika Ostonen-Märtin said preemia põllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli «Juurtoitumise strateegiad metsade jätkusuutlikkuse tagamisel muutuvates kliima- ja maakasutuse tingimustes» eest.

Ellu Saar sai preemia sotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli «Hariduslik stratifikatsioon ja elukestev õpe» eest.

Andres Ilmar Kasekamp sai preemia humanitaarteaduste alal uurimuste tsükli «Balti riikide poliitiline areng» eest.

Kollektiivse töö puhul jagatakse preemia kollektiivi liikmete vahel võrdselt. Preemiad antakse üle vabariigi aastapäeval 24. veebruaril.

Tagasi üles