Valitsus kinnitas järgmise seitsme aasta sihid hariduses

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Valitsus kinnitas täna elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020, milles on kirjas eesmärgid, mida tuleb hariduses järgmise seitsme aasta jooksul kindlasti saavutada.

Viis strateegilist eesmärki puudutavad õppijatena kõiki – nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid ja vanemaealisi.

Eesmärgid on suunatud tänaste peamiste haridusprobleemide lahendamisele. Näiteks mõistetakse hariduse ja koolide kvaliteeti täna liiga riigieksamite kesksena, õpetaja elukutse pole atraktiivne ja töömaailm tihti ei mõista oma olulisust haridusasutustega koostöö tegemisel ja töötajate arendamisel.

Samuti tuleb lahendada väljakutsed nagu ebaühtlane või puudulik digitaalne õppevara, vähendada väljalangevust kõikidel haridustasemetel, suurendada erialast ettevalmistust ja arendada digioskuseid. Ligi kolmandik Eesti tööealisest elanikkonnast on praegu erialase ettevalmistuseta ja umbes kolmandikul puuduvad minimaalsed digioskused.

Strateegiat koostati viis aastat. Mitu varasemat katset riikliku haridusstrateegia kehtestamiseks on ebaõnnestunud, kuna haridusega seotud osapooled pole suutnud kokku leppida ühistes eesmärkides.

Dokumendiga saab tutvuda haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel.

Tagasi üles