1. märtsist saab Tallinnas esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks

Alates laupäevast, 1. märtsist saavad lapsevanemad esitada eKooli kaudu taotlusi 2014. aasta septembris Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi minevatele lastele elukohajärgsete koolide määramiseks.

Paberil taotlusi saab haridusametile (Estonia pst 5a) esitada 3. märtsist, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Taotlusi saavad esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud kuni 15. märtsini. Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud alates 1. märtsi hommikust. Taotluse esitamine on oluline eelkõige perele, sest taotluses saab lapsevanem välja tuua oma põhjendused koolieelistuse osas, sealhulgas lapse õppekeel ja õdede-vendade õppimine samas koolis.

Elukohajärgse kooli määramine ei sõltu taotluse esitamise ajalisest järjekorrast – samaväärsed on kõik 1.-15. märtsini esitatud taotlused olenemata sellest, kas need saabusid eKooli kaudu või paberil. Seega ei ole vaja tingimata esitada taotlust esimesel päeval, kuid ei tasuks seda jätta ka viimasele.

Elukohajärgse kooli määramise taotlused vaadatakse läbi peale nende esitamise tähtaja lõppemist. Koolide määramise peamisteks kriteeriumiteks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning Tallinna linna elukohajärgse kooli määramise korrast tulenevalt elukoha lähedus koolile ning õdede-vendade õppimine samas koolis, võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Haridusamet kinnitab, et koolikoht elukohajärgses koolis on kindlustatud kõigile Tallinna lastele. Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed 1. veebruari 2014 seisuga.

Hiljemalt 25. mail teavitab haridusamet lapsevanemat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või paberil lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil. Peale teate saamist tuleb vanemal hiljemalt 10. juuniks kooliga ühendust võtta ning esitada nõutavad dokumendid.

Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb ise leida kool, kus on vaba koht. Koolid võivad peale 15. juunit vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta kooli vastuvõtu korra alusel. Alates 15. juunist saavad Tallinna munitsipaalkoolides koolikohti taotleda ka mujal elavad isikud.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab haridusameti kodulehelt www.haridus.ee rubriigist «Hetkel oluline». Esimesse klassi 2014. Kõikide Tallinna koolide kontaktandmed on rubriigis «Kontaktid».

Tagasi üles