Tallinna Ülikool aitab Afganistanis luua tänapäevast IT-õpet

TLMPM03: TALLINNA ÜLIKOOL :TALLINN, EESTI,28NOV13. Tallinna Ülikooli Terra hoone. mm/Foto MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Tallinna Ülikooli informaatika instituut veab Afganistani vanima ja suurima Kabuli Ülikooli IT-valdkonna arendamist. Sel nädalal viibivad Tallinna Ülikoolis kahe kuu pikkusel doktoriõppe sessioonil seitse Kabuli Ülikooli IT-teaduskonna õppejõudu. Järgmine õppesessioon on kavas Kabuli Ülikoolis, selleks sõidavad Eesti õppejõud sügisel Afganistani.

Kabuli Ülikoolist pärit doktorantide õpet Tallinna Ülikoolis toetab Välisministeeriumi finantseeritav arengukoostööprojekt  «Kabuli Ülikooli IT- teaduskonna õppejõudude doktoriõpe Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudis Infoühiskonna tehnoloogiate õppekaval»: 

Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi koostöö Kabuli Ülikooliga on kestnud alates 2012. aastast. Eesti ekspertide toetusel on nüüdisajastatud Kabuli Ülikooli IT-erialade bakalaureuseõppekavu ning arendatud välja kolm uut magistriõppekava: tarkvaratehnoloogia, infosüsteemide arendus ning infotehnoloogia. Uute õppekavade loomisel arvestati, et need kataks IT-valdkonda võimalikult laialt ning nende õpetamiseks oleks Kabuli Ülikoolis olemas piisav kompetents.

Kabuli Ülikooli IT-alaste õppejõudude õppima asumine Eestisse on seotud eeskätt sellega, et Kabuli Ülikool oleks edaspidi ise võimeline töös hoidma oma magistriõppekavu, ei vajaks välisabi ning saaks oma jõududega hakkama. Eestisse õppima asunud doktorandid on peale doktoriõpingute lõpetamist Kabuli Ülikooli esimesed kõrgeima kõrgharidusalase kvalifikatsiooniga akadeemilised töötajad, kelle vastusalasse jääb magistriprogrammide jätkusuutlik toimimine ning IT-alase teadustöö arendamine.

Tagasi üles