Suri emeriitprofessor Hans Gross

Hans Gross (3.10.1925-13.03.2014)

FOTO: Toomas Huik

13. märtsil suri 88 aasta vanusea Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Hans Gross.

Enam kui 50 aastat, esmalt Tartus ja alates 1968. aastast ka Tallinna ülikoolis suusatamist õpetanud ja pedagoogilise kinesioloogia koolkonna rajanud teadlasena andis Hans Gross olulise panuse Tallinna Ülikooli sporditeaduste arengusse. 

Just tööaastatel Tallinnas suutis hea organisaatorina  tuntud Hans Gross ühendada väga paljude erialade tippteadlasi ja leida nende panuse liigutustegevuse teadvustatud õpetamise teooria ja metoodika väljatöötamisel. Tipptasandil sportlaste kõrval laienes ülikoolis rajatud metoodika rakendamine kuni kosmonautide väljaõppeni.  See omakorda lubas kasutada ka igapäevases õppetöös kaasaaegset metoodikat ja tehnilisi vahendeid, välja töötada senini kasutamist leidvaid õppematerjale.

Grossi töö suusatehnika konsultandina enam kui 30 aasta jooksul nii Eestis kui kaugemal tekitas maailma suusaringkondades sellise mõiste nagu  Grossi tehnika, mille all mõisteti täiuslikumat suusatamisviiside valdamist. Oma õpilase, emeriitprofessori Rein Haljandi kaudu laienes  pedagoogilise kinesioloogia kasutamine ka maailma tippujumisse.

2004. aastal autasustati teda Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Tallinna Ülikool mälestab kolleegi ja avaldab kaastunnet lähedastele.

Tagasi üles