Õiguskantsler: masu on pannud rohkem põhiseadust rikkuma

Indrek Teder.

FOTO: Peeter Langovits.

Õiguskantsler Indrek Teder toob täna riigikogu esimehele üle antavas õiguskantsleri tegevuse 2009. aasta ülevaates välja, et majanduslangus on suurendanud põhiseaduse rikkumisi.

Teder märkis, et majanduslanguse ajal on esile kerkinud pragmaatiline suund, kus probleeme lahendatakse põhiseaduslikest väärtustest ning isikute põhiõigustest ja –vabadustest kõrvale kaldudes.

«Eesti ei saa demokraatliku õigusriigina endale lubada põhiseaduslike väärtuste eiramist lühiajaliste eesmärkide nimel, ükskõik kui tugev selleks ka ei oleks sotsiaalne või poliitiline surve ühiskonnas,» kirjutab Indrek Teder aastaülevaate avapöördumises.

Majandussurutises põhiseaduslike väärtuste eiramise kõige markantsema näitena tõi Teder esile mullu suvel liiga lühikese etteteatamisajaga käibemaksu tõstmise. Pretsedenti luues ei toetanud riigikogu küll õiguskantsleri ettepanekut põhiseadusega kooskõla saavutamiseks, kuid algatas siiski eelnõu, millega täiendati käibemaksuseadust maksutõusu leevendavate üleminekusätetega.

Samuti tegeles õiguskantsler mullu korduvalt probleemiga, et riigivõim rikkus kohalike omavalitsuste rahastamist ja finantsgarantiisid.

Riigikohtu otsus

Nii viisid õiguskantsleri viidatud võimalust kasutades Narva ja Tallinna linnavolikogud omavalitsuse põhiseaduslikke tagatisi puudutava vaidluse riigikohtusse, mis päädis riigikohtu ühe mahukama lahendiga – riigikohus tunnistas tänavu märtsis omavalitsuste rahastamise korralduse põhiseadusega vastuolus olevaks.

Nüüd peab riigikogu vastu võtma seadused, mis võimaldaksid eristada omavalitsustele kohaliku elu küsimuste otsustamiseks ette nähtud raha riiklike kohustuste täitmiseks mõeldud rahast. Seadused peavad tagama, et riiklikke kohustusi rahastataks riigieelarvest ning et omavalitsustel oleks kohalike ülesannete jaoks piisavalt raha.

Põhiseadusvastased lisatasud

Ka omavalitsused on põhiseadusega pahuksisse läinud, kehtestades ilma seadusliku aluseta või volitusnormi ületades põhiseadusvastaseid tasusid. Nii on viimastel aastatel omavalitsustes kehtestatud tasulisi liiklemislubasid, veoautode sissesõidulubasid, koguni tasu raamatukogu lugejakaardi eest. Markantseima näitena tõi õiguskantsler esile aastaid kestnud saaga, kus Narva linn kehtestas sõidukitele piiripunkti sisenemise tasu.

Tagasi üles