Riigikogu võttis liiklusseaduse üksmeelselt vastu

FOTO: Mihkel Maripuu

Riigikogu võttis täna 84 poolthäälega vastu liiklusseaduse, mis suurima muudatusena kaotab kohustuse juhiluba ja autodokumente kaasas kanda. Seadus jõustub järgmise aasta algusest.


Dokumente asendavad uue seaduse järgi liiklusregistris ja liikluskindlustuse andmebaasis olevad elektroonilised andmed, mida politsei saab kontrollida elektrooniliselt. Vajalik on isikut tõendava dokumendi esitamine kontrolli õigusega isikule.

Eelnõu menetlemisel tekitas palju küsimusi jalgratturite sõiduruum. Algselt oli eelnõus ratturitel keelatud kõnniteel sõitmine. Muudatusettepanekutega lubatakse aga jalgratturil sõita kõnniteel, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud. Lisaks võib kõnniteel sõita 13-aastane ja tema kuni kaks saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur.

Veel kohustatakse rattureid sõitma jalakäija vahetus läheduses jalakäija tavakiirusega.

Jalgratturil on õigus kasutada sõidutee paremat äärt ka rattatee olemasolu korral.

Rattur ei või sõita juhtrauast kahe käega kinni hoidmata, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal. Jalgrattur ei tohi sõita käega juhtrauast kinni hoidmata. Rattal peab olema ka signaalkell.

Ülekäigurajal võib sõidutee ületada jalgrattaga või tasakaaluliikuriga sõites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal jalgratturil ega tasakaaluliikuri juhil sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur või tasakaaluliikuri juht ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.

Noortele kiiver pähe

Alla 16-aastastele jalgratta- ja mopeedijuhtidele on lisandunud kohustus teel sõites kanda vastavalt jalgratturi kiivrit ja motokiivrit.

Uus seadus näeb muu hulgas ette ka mopeedide registreerimise liiklusregistris. Mopeedi võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. Lisaks mopeedile tuleb seadusesse sisse ka pisimopeedi mõiste.

Lisaks joobes juhtimisele reguleeritakse uues seaduses ka alkoholi tarvitamise nähtudega sõiduki juhtimist. Alkoholijoobes juhtimise eest juhtimisõiguse peatamise osa on diferentseeritud. Kui mootorsõiduki-, maastikusõiduki- või trammijuhi ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,20–0,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,10–0,24 milligrammi, siis karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.

Kui juhi ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,50–1,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,25–0,74 milligrammi, siis karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne kuuni.

Seadusesse on kirjutatud ka maastikusõiduki (ATV) mõiste ja tasakaaluliikuri (Segway) mõiste. Maastikusõiduk peab edaspidi olema kehtestatud korras registreeritud ning sellel peab olema riiklik registreerimismärk.

Erinevalt liikluseeskirjast sätestatakse uues liiklusseaduses liiklemise kord jääteedel ja maastikusõidukite liiklusreeglid.

Valitsuse algatatud liiklusseadus sätestab liikluskorralduse Eesti teedel, liiklusreeglid, liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded, mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste ning maastikusõidukite registreerimise ja neile esitatavad nõuded, juhtimisõiguse andmise, mootorsõidukijuhi töö- ja puhkeaja ning liiklusregistri korraldamise ja pidamise nõuded ning vastutuse liiklusreeglite rikkumise eest.

Tagasi üles