Vaimulikud peavad peapiiskopi eetikakoodeksit solvavaks
Loe eetikakoodeksit!

Peapiiskop Andres Põdra koostatud vaimulike eetikakoodeksi eelnõu keelab muu hulgas kiriklike probleemide korral vaimulike vaba suhtlemise ajakirjanikega.

FOTO: Peeter Langovits

Paari nädala eest toimus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Tallinna vaimulike koosolek, kus oli arutluse all peapiiskop Andres Põdra koostatud vaimulike eetikakoodeksi eelnõu.

Vaimulikud leidsid, et peapiiskopi dokument ei kõlba kuhugi ja sellega ei peaks edasi töötama. Otsustati, et tehakse uus koodeks ja sellega hakkab tegelema vaimulike konverents.

Põdra koostatud eetikakoodeksit peavad mitmed Postimehega vestelnud kirikuinimesed peaaegu et mõnitamiseks. Et mis mulje vaimulikest nii jääb, kui koodeksis on kirja pandud elementaarsed, üldinimlikud tõed: vaimulik ei tohi tarvitada narkootilisi aineid, suitsetada tööruumides ja alaealiste juuresolekul, vaimulik ei käi kasiinos, järgib hügieenireegleid, ei levita või propageeri pornograafilist või ebakõlbelist materjali.

Vastuseisu tekitas üks punkt, milles vaimulikud nägid nende suukorvistamise katset. Korrektse suhtlemise peatüki all on kirjas: «Vaimulikel on lubamatu kasutada meediat, ilmalikku institutsiooni või kohut süüdistuste esitamiseks oma kiriku või ametikaaslaste suhtes, kasutamata eelnevalt eriarvamuste lahendamiseks kiriku pädevaid esindus- ja apellatsiooniorganeid.»

Ajakirjanikega vaba suhtlemise keelamine tundub ennekuulmatu. «See on järjekordne ehituskivi autoritaarse kiriku ehitamise müüri,» tõdes üks vaimulik. «Eetikakoodeksi sellisel kujul kehtestamine olnuks skandaalne ega suurendanuks kuidagi kiriku usaldusväärsust ühiskonnas. Ka ei ­aitaks see kaasa kiriku ülesannete täitmisele.»

Vaimulikud on nõus, et sarnaselt paljude teiste eluvaldkondadega vajab ka kirik kirja pandud käitumisreeglistikku. Hirm on vaid selle ees, et EELK muudetakse autoritaarseks organisatsiooniks, mis vajab koodeksit teisitimõtlejate represseerimiseks.

Ei saa salata – see temaatika ja vastuseis haakub uue peapiiskopi valimistega. Peapiiskopi kandidaatide esitamine algab juunis ja uus peapiiskop valitakse tänavu novembris. Kuna Põdra koostatud eetikakoodeks pärineb juba 2012. aasta algusest, jääb mulje, et just nüüd sellega välja tulles soovib ta maha jätta oma väärtuste testamendi.

EELK pressisekretär Arho Tuhkru nõustus, et teemapüstitus on seotud peapiiskop Andres Põdra ametiaja lõppemisega, aga sellisel kujul seda kindlasti vastu ei võeta, kuna lisaks Tallinna praostkonnale on koodeks tagasi lükatud ka mujal.

«Paljudel organisatsioonidel on organisatsioonisiseselt omad eetikakoodeksid ja eks kirikul on vaja oma töötajate jaoks aeg-ajalt üle sõnastada väärtused ja põhimõtted, millest oleme juhindunud,» ütles Tuhkru. Postimehe käes oleva eelnõu eesmärk olevat pigem diskussiooni algatamine.

«Eks vaimulikele mõeldud oluliste väärtuste loetelu, mis puudutab korrektsust, inimeste austamist, neist hoolimist, majanduslikku läbipaistvust ja kolleegide usaldamist, see kõik on loomulik, aga ühtlasi on seda ka vaja uuesti üle korrata,» tõdes Tuhkru. «Pigem räägime täna vajadusest kirja panna väärtuskirjeldus. Eetikakoodeks keskendub keeldudele, aga vaja oleks kirja panna väärtused, mille eest seista.»

Teemaalgatusena on aga Põder oma töö teinud. Edasi hakkavad väärtuskirjeldusega tegelema praostkonnad ja praostid ning vaimulike konverents. Luteri kirikul on 240 vaimulikku.

Väljavõtteid

EELK vaimulike eetikakoodeksi eelnõust

Korrektne suhtlemine

•    Vaimulikel on lubamatu kasutada meediat, ilmalikku institutsiooni või kohut süüdistuste esitamiseks oma kiriku või ametikaaslaste suhtes, kasutamata eelnevalt eriarvamuste lahendamiseks kiriku pädevaid esindus- ja apellatsiooniorganeid.

Kainus ja väärikus

•    Vaimulik ei kasuta ega vahenda narkootilisi aineid.

•    Vaimulik ei suitseta tööruumides, kodusid külastades ega alaealiste juuresolekul.

•    Vaimulik ei mängi rahalise panusega hasartmänge ega õhuta teisi seda tegema.

•    Vaimulik ei valeta, peab kinni kokkulepetest ega hiline.

•    Vaimulik järgib hügieenireegleid, riietub väärikalt ning kannab oma ametiülesandeid täites kirikus ette nähtud rõivastust.

Perekond ja seksuaalsus

•    Vaimulikud peavad viivitamatult (vähemalt kuu aja jooksul) teatama oma abiellumisest või kiriklikust laulatusest. Vabaabielu või vaba kooselu on lubamatu.

•    Vaimulikul on lubamatu praktiseerida homoseksuaalseid või pedofiilseid suhteid, neid õigustada või propageerida.

•    Vaimulikul on lubamatu levitada või propageerida pornograafilist ja ebakõlbelist materjali.

Tagasi üles
Back