Inglise kolledži lastevanematelt oodatakse suuremaid annetusi

Tallinna Inglise Kolledž

FOTO: Marina Puškar

Tallinna inglise kolledži lapsevanematelt oodatakse uuest õppeaastast senise 320 euro asemel 400 euro suurust annetust. Teised annetusi koguvad koolid nii konkreetset summat oma kinnitusel paika pole pannud.

«Viimastel aastatel on tõusnud õpetajate palgad ning on toimunud muudatused koolide rahastamises nii riiklikul kui omavalitsuse tasandil. Lastevanemate poolne õppetoetus on püsinud samal tasemel viimased kuus aastat. Selleks, et säilitada õppekvaliteet jätkuvalt heal tasemel ning tagada püsiv areng kiiresti muutuval haridusmaastikul, otsustasid lapsevanemad annetusi suurendada,» põhjendas Postimehele Kaasaegse Kooli sihtasutuse juhatuse liige Viljar Kähari.

Ta lisas, et arvestades seda, et sihtasutustele tehtavad annetused muutuvad tulumaksuvabaks, siis tegelikult annetaja kulu ei suurene, sest annetaja saab hiljem 80 eurot tulumaksutagastusena tagasi.

«Juhin tähelepanu, et annetus on vabatahtlik, mitte kohustuslik. Samuti rõhutan, et kool raha ei kogu ega sihtasutuse kogutud annetusi ise ei kasuta,» ütles Kähari.

Kaasaegse Kooli sihtasutus toetab võõrkeelte süvaõppe pakkumist ning väiksemaid keelerühmasid, mida riiklik õppekava ette ei näe. Annetustest tasutakse õpetajatele töötasu riikliku õppekava väliste lisatundide eest.

«Sihtasutus maksab ka parimatele õpetajatele tulemustasusid ja stipendiume õpilastele, et edendada akadeemilist enesetäiendust. Samuti toetatakse avalikes huvides lapsevanemate akadeemiat, mis pakub lapsevanematele loenguid lapse arengu igakülgseks toetamiseks,» lisas Kähari.

Annetused oodatud teistelgi

Tallinna Mustamäe gümnaasiumi sihtasutus ootab 150-250 euro suurust annetust. «Selle eest saab kool pakkuda planeeritud mahus süvendatud keeleõpet,» ütles Tallinna Mustamäe gümnaasiumi sihtasutuse juhatuse liige Urmas Kibur. Ta lisas, et annetus ei saa kunagi olla kohustuslik.

Prantsuse lütseumi juht Lauri Leesi sõnult kantakse nende kooli sihtkapitali toetust südametunnistuse järgi: «Kes vähem, kes rohkem, kes üldse mitte midagi, sest hoopis tema laps vajab üheks või teiseks ettevõtmiseks toetust. Tean kindlalt, et meie lapsevanematele ei ole eales määratud mingit liikmemaksu või osavõtutasu. Kui see nii oleks, pakiksin kohvrid kokku, oleksin kurb,» märkis Leesi.

«Meie sihtkapital toetab kooli neis valdkondades, kus riigi- ja linnarahast puudu jääb: õpikud, täiendõpe, ekskursioonid, autasud silmapaistnud õpilastele ja õpetajate autasud, kõiksugu üritused: kevadball, vilistlaste kokkutulek jm,» lisas Leesi.

Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor Kersti Nigesen märkis samuti, et kohustuslikku annetust nende koolis pole. «Raha kogutakse küll, aga põhiliselt laatu ja projekte tehes ja seda kasutatakse enamasti õppekeskonna väljaarendamiseks.  Küll on õppemaksud huvialakoolides,» tõdes ta.

VHK huvialakoolide õppemaks pole tema sõnul praegu tõusnud: «Tavaliselt tõuseb huvialakooli õppemaks, kui linn tõstab huvialakoolide õpetajate palka pärast seda, kui on olnud riigipoolne palgatõus üldhariduskoolides.»

Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur oli annetustest rääkides väga resoluutne:

«Gustav Adolfi gümnaasiumis ei ole mitte mingisugust «kohustuslikku» ega vabatahtlikku annetuste süsteemi õppetöö toetuseks. Pidades silmas ilmselt seda, millele viitate - tasu, mida nagu küsitaks vanematelt. Meil ei ole sellist asja olnud ega tule. Selline on meie kooli põhimõte ja väärtused, milles oleme kokku leppinud oma partnerite ja huvigruppidega - hoolekogu, vanematekogu, vilistlaskogu ja sihtasutusega.»

Tagasi üles