Kalaranna tänav neelab 18 garaaži

Garaažibokside sundvõõrandamine võeti linnavolikogu päevakorrast esialgu küll välja, kuid ilmselt lükati otsus edasi vaid valimiseelse aja tõttu.

Tallinna linnavolikogu eelmise istungi päevakorrast võeti viimasel hetkel välja otsuse eelnõu, mis näeb ette Kultuurikilomeetri äärde jääva 18 garaažiboksi sundvõõrandamise.

Väljavõtmine ei tähenda seda, et garaažide omanikud võiksid kergendatult hingata. Arvatavasti ei tahtnud linnavõim lihtsalt valimiseelsel nädalal nii mõnegi inimese õiglustunnet riivavat otsust teha ja eelnõu arutatakse mõnel järgmisel istungil.

Sundvõõrandamise teed minnakse seetõttu, et linnavõimu ja garaažiomanike arvamused garaažide õiglasest hinnast on üsnagi erinevad.

Nimelt näeb möödunud kevadel kehtestatud detailplaneering ette endise raudteetammi peale rajatud Kultuurikilomeetri asemele Kalamaja möödasõidutee ehk Kalaranna tänava rajamise. Planeering näeb ette ka Tööstuse 52c kinnisasja ühest osast eraldiseisva transpordimaa kinnisasja moodustamise ja sellel asuva 33 garaažiboksi likvideerimise.

Garaažiomanikke ühendava hooneühistu esindaja kinnitas planeeringu koostamise käigus, et garaažide lammutamist ette nägeva planeeringulahendusega ollakse nõus tingimusel, et võõrandamise ja kompenseerimise tingimused räägitakse hooneühistuga läbi.

Möödunud aasta suvel teatas hooneühistu, et omanikud soovivad kompensatsiooni 10 000 eurot iga lammutatava garaažiboksi eest. Kinnisvarabüroolt Uus Maa samal ajal tellitud eksperthinnangu alusel on aga ühe garaažiboksi turuväärtus 2300 eurot.

Eelmise aasta novembris linnavaraametis toimunud kohtumisel esitas hooneühistu seisukoha, et linna pakutav summa on liiga väike, sest 2013. aastal müüdi kaks hooneühistule kuulunud garaažiboksi hinnaga 5500 ja 4500 eurot. Nii tellis linnavaraamet uue hindamisakti Pindi Kinnisvaralt ning nüüd hinnati ühe garaažiboksi turuväärtuseks 3700 eurot.

Vahepeal leidsid projekteerijad lahenduse, mille järgi on vaja lammutada vaid 18 garaažiboksi, ning linn pakkus iga boksi eest 3700 eurot. Tänavu märtsis aga teatas hooneühistu, et kuna samas piirkonnas pole võimalik 3700 euro eest samaväärset garaažiboksi soetada, oleks õiglane hind vähemalt 4700 eurot ühe boksi eest ning lisaks tuleks linnal hüvitada hooneühistule kolimisega seotud kulud. Seejärel hakkaski linnavalitsus sundvõõrandamist kaaluma.

Seaduse järgi võib kellegi omandit omaniku nõusolekuta võõrandada ainult üldistes huvides õiglase ja kohese hüvitise eest. Linnavalitsuse poolt garaažide eest pakutav hind tugineb küll kinnisvaraekspertide arvamusele, kuid selle hinna eest pole võimalik Põhja-Tallinnas samaväärset garaažiboksi osta.

Suuremate kinnisvaraportaalide andmetel on kogu linnaosas müügil kokku umbes 25 garaaži. Neist enamiku eest küsitakse 4000–5000 eurot. Odavamad on ainult Lume tänaval asuvad garaažid, mis maksavad veidi üle 2000 euro. Madala hinna põhjuseks on ilmselt nende asukoht kõrvalises kohas Hundipea sadama naabruses, kuhu on Tööstuse tänavalt umbes kilomeeter maad. Teistes Põhja-Tallinna garaažiühistutes on ühe boksi hind tunduvalt kõrgem.

Tagasi üles