Ringkonnakohus andis õiguse TOPi arendajale

Pirita TOP.

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinna ringkonnakohus tühistas täna halduskohtu otsuse, millega tunnistati kehtetuks Pirita TOPi ala detailplaneering.


«Tallinna ringkonnakohus oma tänase otsusega tühistas Tallinna halduskohtu 14.11.2013 otsuse ja tegi asjas uue otsuse, millega jättis MTÜ Pirita Selts kaebuse Tallinna linnavolikogu 21.03.2013 otsuse nr 33 tühistamiseks rahuldamata. Kohus mõistis MTÜ-lt Pirita Selts Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse kasuks välja menetluskulud. Otsus on jõustumata ja selle võib edasi kaevata 30 päeva jooksul,» teatas ringkonnakohtu pressiesindaja Tallinncityle.

«Olenemata tänasest tulemusest ringkonnakohtus ja edasisest tegevusest (on võimalus otsus Riigikohtusse edasi kaevata) on nimetatud detailplaneering, Regati pst 1,3,5 näidanud selgelt, et avalikuks hüve pakkumiseks planeeritud kinnistuid ei saa lihtsalt muuta suurt kasumit otsivaks äriprojektiks. Planeerimisel peab arvestama nii linna, linnaosa kui ka linnaelanike huvidega. Seadus seda nõuab ja kohtuprotsess näitab, et seadusest ei või ülbelt mööda vaadata, tehes formaalseid arutelusid ja avalikkusele põhjendama otsuseid - planeerimine peab olema sisuline arutelu parima lahenduse leidmiseks,» ütles Pirita Seltsi juht Lea Nilson.

«Pirita Selts tänab kõiki toetajaid. Ainult koos on võimalik muuta kodanikuühiskond sisuliseks ja lõpetada võimulolijate tagatoamängud. Täname neid, kes julgesid välja öelda, et olümpiamängude toimumine Eestis – Tallinnas – Pirital oli oluline ning tähtis sündmus Eestile tervikuna; neid kes ütlesid, et mere äärset maaala tuleks säilitada tulevastele põlvedele ja mitte ehitada sinna kortermaju ning neid kes said aru, et kui me lubame inimeste huvidest teerulliga üle sõita, võid sa ise olla järgmine, kes selle teerulli alla jääb,» lisas ta.

Pirita Selts kujundab oma seisukoha edasikaebamise osas pärast põhjalikku tutvumist kohtu otsusega.

Üle kümne aasta menetletud Pirita Olümpiapurjespordikeskuse ja lähiala detailplaneering jõudis eelmisel aastal lõpuks kehtestamiseni ja nägi ette TOPist linna poole jäävale mereäärsele alale äri- ja eluhoonete ehitamise. Linnaosa elanikke ühendav Pirita Selts andis asja kohtusse ja saavutas esimeses kohtuastmes detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise.
 

Tagasi üles