iDeal kampaania

Tänasest võib avalikult alkoholi juua

Enne avalikult alkoholi juua lubavat seadust oli Tartu nimetanud Pirogovi mäe kohaks, kus seda siiski võis teha.

FOTO: Lauri Kulpsoo

Täna jõustus korrakaitseseaduse säte, mis lubab mõningate mööndustega alkoholi avalikus kohas tarbida.

Seaduses on kirjas, et alkoholi ei või 1. juulist tarvitada vaid üksnes ühissõidukipeatuses, sõitvas ühissõidukis, koolides, lasteasutustes,  noortelaagrites, tervishoiuasutustes ning hoolekandeasutustes. Samuti ei tohi alkoholi tarvitada lastele suunatud avalikul kogunemisel.

Veel on kohalikul omavalitsusel õigus määrata oma territooriumil kindlaks lastele suunatud või tervise edendamiseks mõeldud muud kohad, kus alkoholi tarbimine ei ole lubatud.

Mujal võib napsutada, ent seda tehes ei tohi häirida teisi.

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna nõunik Sander Põllumäe kinnitas, et seadus ei määra kindlaks alkoholi kangust, mida võib ühes või teises kohas tarvitada.

Avalikus kohas teiste isikute rahu või avaliku korra muu rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni sada trahviühikut või arestiga.

Varem kehtinud korra kohaselt oli alkoholi tarvitamine lubatud vaid avalikes paikades, kus seda müüdi kohapeal tarbimiseks. Samuti võis kohalik omavalitsus teatud avalikes kohtades lubada alkoholi joomist.

Tagasi üles