Vabatahtlik kogumispension avaneb ka kõhnema rahakoti omanikele

FOTO: Sille Annuk

Eile kooskõlastusringile läinud kogumispensionide seaduse muudatused loovad muu hulgas võimaluse vabatahtliku kogumispensioniga liituda ka neil, kellele seni oli takistuseks liiga suur nõutud miinimummäär.


Eelnõu seletuskirja järgi vähendatakse minimaalse täiendava kogumispensioni sissemakse suurust, mida on teenuseosutajatel täna lubatud kehtestada, mistõttu peaks tekkima ka väiksema sissetulekuga inimestel võimalus kolmandas sambas osaleda.

Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Kertu Fedotov ütles, et praegu on fondivalitsejatel lubatud kehtestada minimaalne sissemakse suurus, millest väiksemaid sissemakseid ei saa teha. «Seaduse kohaselt ei või see minimaalne sissemakse olla siiski suurem 500 kroonist. Käesoleva eelnõuga tuuakse minimaale sissemakse suurus veidi alla poole – 300 kroonile. Loomulikult on fondivalitsejatel õigus lubada ka antud piirmäärast väiksemate sissemaksete tegemist või sissemakse suurust üldse mitte piirata,» selgitas Fedotov.

Kui eelmise aasta lõpuks oli kolmanda sambaga liitunud umbes 130 000 inimest, siis seda, mitu pensionikogujat minimaalse sissemakse vähendamine juurde tooks, on ministeeriumil raske hinnata. «Siiski võib sellist piirmäära lugeda sisenemisbarjääriks, mistõttu võiks eeldada, et selle barjääri vähendamine ka positiivset mõju omab,» täpsustas Fedotov.

Suurim sissemakse oli 7,4 miljonit

Ülempiiri sissemaksetele otseselt kehtestatud ei ole. Küll on aga maksusoodustused seotud sissemaksete suurusega. Praegu saab maksustatavast tulust arvata maha täiendava kogumispensioni sissemaksed, mis ei ületa 15 protsenti inimese aastasest sissetulekust.

Sissemakseid on lubatud teha ka suuremas mahus, kuid sellisel juhul ei saa neid täies mahus maksustatavast tulust maha arvata. 2008. aastal oli maksimaalne sissemakse 7,4 miljonit krooni, see summa tasuti aasta jooksul. Eelmise aasta kohta andmeid veel ei ole.

Eelnõu jõustumiseks on planeeritud 1. jaanuar 2011, kuid mitmed muudatused, mis eeldavad rakendamiseks veidi pikemat ettevalmistusaega, jõustatakse 2011. aasta 1. aprillil või veelgi hiljem.

Tagasi üles