Õiguskantsler pöördus apteegipiirangute pärast uuesti riigikohtusse

Indrek Teder

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Õiguskantsler Indrek Teder pöördus täna riigikohtusse taotlusega tunnistada kehtetuks ravimiseaduse sätted, mis on põhiseadusega vastuolus.

Õiguskantsler on ravimiseaduses sätestatud apteekide asutamispiiranguid analüüsides jõudnud seisukohale, et need rikuvad põhiseadust. 2013. aasta jaanuaris vaidlustas õiguskantsler Indrek Teder asutamispiirangud ka riigikohtus. Riigikohus tunnistas 09.12.2013 apteekide asutamispiirangud põhiseadusvastaseks, kuid lükkas otsuse jõustumise kuue kuu võrra edasi, et riigikogu saaks astuda vajalikud sammud, vältimaks apteegiteenuse kättesaadavuse halvenemist.  

Riigikogu otsustas 1. juulil vaatamata õiguskantsleri ettepanekule jätta kehtima käesoleva aasta 21. mail vastuvõetud ravimiseaduse muudatused, millega taaskehtestati apteekide asutamispiirangud ajutise meetmena aastaks. Seejuures ei täitnud riigikogu riigikohtu otsust, mille kohaselt pidid põhiseadusvastased apteekide asutamispiirangud kaduma käesoleva aasta 9. juunil.

Indrek Tederi sõnul on taunitav, et riigikogu ei järgi riigikohtu otsust. «Kui riigikohus on leidnud, et kuus kuud on piisav aeg vastavate muudatustega kohanemiseks, siis seadusandja ei tohi seda otsust eirata.» 

Kuigi riigikogu on põhjendanud ajutiste piirangute kehtestamist ajapuudusega, viitab õiguskantsleri hinnangul seadusandja tegevus pigem poliitilise tahte puudumisele. Teder lisas, et asutamispiirangute ülearusus on praeguseks veelgi ilmsem, kui see oli riigikohtu otsuse tegemise ajal. Nimelt võimaldavad 9. juunil jõustunud ravimiseaduse muudatused vältida olukorda, kus asutamispiirangute kadudes rajatakse linnades ridamisi odavaid ravimimüügipunkte. Ühtlasi sisaldab vastuvõetud seadus meetmeid, mis toetavad apteegiteenuse kättesaadavust maal. Kokkuvõttes pehmendavad vastuvõetud meetmed õiguskantsleri hinnangul apteegituru avanemise võimalikke tagajärgi ning seetõttu on põhiseadusvastaste asutamispiirangute isegi ajutine säilitamine lubamatu.

Tagasi üles
Back