Ametnik: ametlikku supelranda Kalaranna juurde rajada ei saa

Kalarand Linnahalli külje all on linnarahva seas populaarne supluskoht.

FOTO: Laura Oks

Tallinncity uuris Tallinna Keskkonnaametilt, miks ei saa Kalarannas kunagi supelranda olema.

Vastab Derby Taimela:

Heitvee avariiväljalask paikneb Kalaranna tn 1a kinnistul ning on mõeldud selleks, et valingvihmade korral, kui linnatänavad upuvad ja kanalisatsioonisüsteem ei suuda vett vastu võtta oleks suurema kahju tekkimise vältimiseks vett merre juhtida. Reaalselt tekib selline olukord mõni kord kümne aasta jooksul. Ülejäänud ajal ei voola sealt merre mitte midagi.

Ametlikku supelranda Kalaranna juures ei saa rajada, kuna piirkonnas asub mitu sademeveelasku. Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. aasta määruse nr 99 «Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1» § 5 lõige 5 punkt 1 sätestab, et sademeveelask ei tohi asuda supelranna või supluskohale lähemal kui 200 meetrit.

Inimesed saavad rannaalal ja vees viibida üksnes omal riisikol. Nagu öeldud, mõjutab see väljalask vee kvaliteeti ainult harva esinevate ülisuurte hoovihmade ajal. Kuna ametlikku supelranda seal ei ole (ei saa olla), siis Terviseamet seal veeseiret ei teosta.

Tagasi üles