Tahad metsas lõket teha? Võta kaasa kustuti või ämber vett

FOTO: Sille Annuk

Sügisest jõustuv määrus täpsustab tulekustutusvahendite kasutamist lõkke tegemisel, näiteks peab olenevalt lõkke suurusest olema koheselt kasutamiseks kustuti või vesi.


Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja at Tarvi Ojala rääkis, et praegu kehtivas õiguse järgi peab ajutisel tuletööde kohal olema vähemalt kaks kuuekilose laenguga kantavat tulekustutit. Samuti võib küttekoldevälise tule tegemisel tulekustuti asemel olla ämber kümne liitri veega.

Uus eelnõu on tulekustutusvahendite kasutamist lõkke tegemisel oluliselt täpsustanud ja esitanud selgemad nõuded. «Sõltuvalt lõkke suurusest peab lõkke tegemisel olema koheselt kasutatav üks või mitu tulekustutit või veeanum või aiakastmisvoolik,» selgitas Ojala.

Grillimisel ei ole tulekustutusvahendi olemasolu nõutud, kuid tuleohu vältimiseks tuleb puhastada grilli ümbritsev maapind põlevmaterjalist, jälgida tuule kiirust ja suunda ning rakendada vajadusel muid meetmeid tuleohu vältimiseks.

Alla meetrise lõkke ja kattega lõkkekoha puhul peab lõkkekoha vahetus läheduses koheseks kasutamiseks valmis olema kokku vähemalt kahekilose tulekustutusmassiga üks või mitu kustutit. Kasutada võib ka näiteks kahte kilose massiga kustutit. «Kustutusaine tüübi osas määrus välistusi ette ei näe, kuid tuleb silmas pidada, et kustutusaine peab sobima põletatava materjali kustutamiseks. Samuti võib kustutusvahendina kasutada vett, mida tuleb varuda vähemalt kümme liitrit või voolikusüsteemi,» ütleb eelnõu seletuskiri.

Suurema lõkke puhul peab lõkkekoha vahetus läheduses koheseks kasutamiseks valmis olema kokku vähemalt kaks kahekilose tulekustutusmassiga kustutit või üks vähemalt kuuekilose massiga kustuti. Samuti võib kustutusvahendina kasutada vett, mida tuleb varuda vähemalt 20 liitrit või voolikusüsteemi.

Sõltuvalt lõkke tüübist võib sobivaks kustutusvahendiks olla ka kululuud, liiv jne.

Kustutusvahend peab lõkkekohas paiknema selliselt, et seda oleks võimalik koheselt kasutada. Näiteks pole lõkkeplatsil kasu ka aiavoolikust, kui sellest vett ei tule, sest eemal paiknev kraan on kinni keeratud.

Määrus «Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded» jõustub 1. septembril koos tuleohutuse seaduse jõustumisega.

Tagasi üles
Back