Ministeerium: autode tulekustutid olgu osa liiklusseadusest

Hoolimata seadusest peab sellisel juhtumil tulekustuti kindlasti käepärast olema.

FOTO: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Siseministeerium juhib majandusministeeriumisse saadetud kirjas kolleegide tähelepanu, et autode tulekustutite nõuded peaksid lähtuma liiklusseadusest, mitte tuleohutuse seadusest.


«Siseministeeriumi kirja mõte on korrastada õiguskeskkonda, viies asjakohased viited ja regulatsioonid nende loogilistesse kohtadesse,» selgitas siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juht Tarvi Ojala.

«Arvestades asjaolu, et tulekustuti on sõiduki varustuse osa, tegime ettepaneku kehtestada nõuded tulekustutite vajadusele liiklusseaduse alusel. Tuleohutuse seaduse alusel kehtestatav määrus hakkab sel juhul sisaldama vaid tulekustutite nõudeid ehitistes või väljaspool ehitisi ohtlike protsesside toimumiskohas ehk seal, kus ohutust kontrollivad päästeametnikud,» lisas Ojala.

Tulekustuti olemasolu sõidukis kontrollib politsei liiklusjärelevalvega ning alus selleks tuleneb liiklusseadusest. 

Kuni augusti lõpuni kehtiv siseministri määrus «Kantavale tulekustutile ja tuletõrje voolikusüsteemile esitatavad nõuded» sätestab nõuded tulekustuti suurusele ja arvule, muuhulgas ka bussis, trammis, sõiduautos, veoautos ja teistes liikurmasinates. Nõue tulekustuti olemasoluks sõiduki varustuse osana tuleneb liiklusseaduse alusel antud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest.

Tulekustuti vajadus on sätestatud ka mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskirjas, mille kohaselt on tulekustuti sõiduki tehnoülevaatusel kohustuslikule kontrollile kuuluvas varustuse loetelus.

Tagasi üles
Back