Reform: jätame vanemahüvitise rahule ja lapsi sünnibki rohkem
Täpsustatud!

Vanemahüvitis võimaldab kauem lapsega kodus olla.

FOTO: SCANPIX

Reformierakonna hinnangul ei peaks Eesti pensionisüsteemi muutma ning lahendama iibeprobleemid sellega, et vanemahüvitis säilib.

«Eesti kolmel sambal põhinev pensionisüsteem on jätkusuutlik ja põhimõttelisi muudatusi (v.a eripensionid) ei vaja,» ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv Postimees.ee’le.

«Pensionikassa lühiajaline miinus sammaste süsteemile üle minnes on olnud ette planeeritud ning ületatav. Kevadisest OECD raportist võime lugeda, et me oleme võrrelduna teiste arenenud riikidega rohkem valmis elanikkonna vananemiseks.»

Tema sõnul on parim pensionipoliitika hea majanduspoliitika, mis aitab luua töökohti ja toob riigile maksutulu.

«Eesti väljub majanduskriisist ning majanduskasvu taastumine toob lisaraha ka pensionikassasse, võimaldades jälle pensionitõusu.»

Kõivu väitel ei mõtle keegi tõenäoliselt lapse saamisel, palju ta vanaduspäevil pensioni hakkab saama.

«Sellele aga mõeldakse küll, millisest sissetulekust maksta ajutiselt töölt eemal oldud aja jooksul laenud, liisingud jm kohustused,» rääkis ta.

Positiivse iibe saavutamiseks on Kõivu hinnangul väga hea praegu kehtiv vanemahüvitis, mis annab lapsevanemale majandusliku kindlustunde.

«Iibe suhtes kõige kahjulikum tegevus on aga pidevad ähvardused muuta aastaid kehtinud vanemahüvitise maksmise süsteemi ehk võtta vanematelt kindlustunne. Jätame vanemahüvitise rahule ja lapsi sünnibki rohkem!»

Eesti päästaks pensioniaugust see, kui siinsed inimesed saaksid rohkem lapsi, paraku aga soosib meie praegune pensionisüsteem just madalamat sündimust, väitis eilses Postimehes «Eesti inimvara raporti» toimetaja, inimgeograaf Garri Raagmaa.

Tagasi üles