Postimees tegi täna videoülekande Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) seminarist, kus kaitsetemaatika asjatundjad selgitasid Ukraina kriisi. Kell 10.30 algama pidanud ülekande algus viibis tehnilistel põhjustel. Postimees palub vabandust.

KVÜÕA ülema kolonel Martin Heremi sõnul on õppeasutuste kui riigikaitselise rakenduskõrgkooli kohustus Ukraina teemat uurida ja selgitada. «Kuigi põhjalike taktikalis-tehniliste järelduste esitamisega peame veel veidi ootama, on meil Eestis konflikti üldpildist ja sõjategevusega kaasnevast üsna hea ülevaade,» sõnas kolonel Herem.

KVÜÕA planeerimisjaoskonna ülema major Kalle Kõlli sõnul tuli ettepanek seminari korraldamiseks õppuritelt, kes soovisid saada terviklikku ülevaadet Ukrainas toimuvatest sündmustest.

Seminari esimese ettekande konflikti strateegilistest eesmärkidest ja poliitilisest olukorrast teeb välispoliitilise kuukirja Diplomaatia peatoimetaja Kaarel Kaas. Sõjalise operatsiooni õiguslikust taustast annab ülevaate KVÜÕA riigi- ja rahvusvahelise õiguse dotsent René Värk.

Pärastlõunal räägib konflikti sõjalisest operatsioonist endine kaitseväe juhataja erukindral Ants Laaneots. Seminar jätkub leitnant Andrei Šlabovitši ettekandega õhuvahendite ja õhutõrje kasutamisest Ukraina konfliktis. Infosõjast ja propagandast räägib Ukraina kriisi näitel Vallo Toomet kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonnast ning viimase esinejana kirjeldab majandussantsioonide mõju KVÜÕA ühiskonnateaduste dotsent Viljar Veebel.