Tallinna Ülikool esitleb õpetajatele ja kooliuurijatele mõeldud digitaalarhiivi

Tallinna Ülikooli peahoone.

FOTO: Mihkel Maripuu

Neljapäeval kell 14 esitleb TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum Tallinna Ülikooli Senati saalis äsjavalminud digitaalarhiivi «Hariduslooline e-varamu».

Uus digitaalarhiiv teeb õpetajatele ja kooliuurijatele veebis kättesaadavaks muuseumi audiovisuaalse kogu: haridusloolised fotod, metoodilise sisuga klaasdiapositiivid ja diafilmid ning õppefilmid. Filmide nimekirjas leiab näiteks õppefilme eesti metsloomadest ja taimestikust, keskaegsest Tallinnast, erinevatest lasteaedadest, astronoomide laagrist ja paljust muust.

«Olulise tähtsusega on need materjalid õpetajatele, kes otsivad võimalusi näidata tundides õppefilme ja ajaloolisi haridusteemalisi arhiivivõtteid,» ütles Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi direktor Veronika Varik.

Veronika Variku sõnul on tegu ühe suurima projektiga Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi ajaloos, mille eelarve on veidi väiksem muuseumi enda aastaeelarvest. Projekti käigus digitaliseeriti ühtekokku 30 000 ühikut materjali, nende hulgas 80 õppefilmi kogupikkusega 28 tundi. Varik loodab, et digitaliseeritud materjal leiab kasutust nii Eestis kui ka väliseesti kogukondades.

Digitaalarhiivi «Hariduslooline e-varamu» on loonud Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum koostöös MTÜ Eesti Digikeskuse, OÜ Mindstone’i, OÜ Grandolani, Eesti Filmi Instutuudi, Eesti Autorite Ühingu ja Eesti Filmiarhiiviga. Projekti rahastas Riigi Infosüsteemide Amet.

Digitaalarhiivi «Hariduslooline e-varamu» veebiaadress on: arhmus.tlu.ee

Tagasi üles
Back