Miks ministrid viilivad valitsuskomisjonide istungitelt? Kas seal on igav?

Ministrid Kadriorus.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Maanteeameti peadirektor Aivo Adamson nentis, et ehkki valitsus on loonud liikluskomisjoni, siis ministrid sinna sageli ei jõua. Viimasel kohtumisel ei osalenud isegi komisjoni eestvedaja Urve Palo, kes on ise kritiseerinud, et arutelud ei ole piisavald sisulised.

Maanteeamet tegeleb koos teiste ametkondadega tänavu aktiivselt uue liiklusohutuse strateegia väljatöötamisega aastateks 2016-2025, kus on selgelt sõnastatud uued eesmärgid ja plaanid.

Samas takistab Aivo Adamsoni hinnangul liiklusohutusprogrammi täitmist see, et ministeeriumitega ei ole ühist tegevuskava kokku lepitud, mistõttu täidetakse eesmärke siis, kui juhtub selleks raha olema. Programmi täitmist arutatakse vabariigi liikluskomisjonis, mille esimees on Urve Palo ning liikmeteks teiste seas haridus- ja teadus-, justiits-, rahandus-, sise- ning sotsiaalminister. Reaalsuses kohtab peale Palo teisi ministreid komisjoni istungitel harva.

«Liikluskomisjon pidi veel hästi töötama,» tõi Adamson välja.

Urve Palo on ka ise liikluskomisjoni päevakordi kritiseerinud liialt informatiivsete päevakordade pärast ning rõhutanud, et vajalik oleks keskenduda sisulistele aruteludele ja valmistada ette ettepanekud ministritele.

Palo kinnitas, et liikluskomisjoni töö on viimasel ajal paranenud, ka liikmete osalemine on olnud suurem. «Kõik liikmed ei ole alati kohal olnud, kuid komisjoni töösse kaasatud teised ministrid ei peagi alati tingimata ise kohal olema, vaid vastavalt teemadele ja vajadusele,» kinnitas Urve Palo.

Olukord võiks paraneda

«Kindlasti on võimalik komisjoni tööd parendada. Üheks oluliseks lüliks on see, et saaks vajadusel võtta vastu otsuseid, mis leiaks kiiresti ka rahalise katte. Teiseks tuleb mõnikord operatiivsemalt reageerida vastavalt muutunud liiklusolukorrale, hea näide on tänavu kevad, kui kutsusin kokku erakorralise liikluskomisjoni istungi,» lisas Palo.

Siseministeeriumi pressiosakond saatis minister Hanno Pevkuri eest järgmise põhjenduse: «Viimane juunis toimunud liikluskomisjon sisaldas üksnes ülevaateid ning eks see oli ka üks põhjuseid, miks nii siseminister komisjonist puudus. Tuleb arvestada, et ministrite päevakava on väga tihe ning aeg-ajalt tuleb lihtsalt prioriteete seada.»

Kokku on vabariigi valitsuse seaduse alusel loodud 18 komisjoni. Pevkur osaleb näiteks 11 valitsuskomisjoni ja mitmete teiste komisjonide töös. Seejuures juhib ta ise seitset valitsuskomisjoni.

Siseministeeriumi kinnitusel on Pevkur kohal siis, kui tegemist on otsustamist vajavate teemadega.

«Hanno Pevkuri siseministriks oleku ajal on toimunud kokku kolm liikluskomisjoni istungit, millest on ta osalenud ühel. See oli ka ainus liikluskomisjoni istung, kus käsitleti sisuliselt ministeeriumide tegematajätmisi liiklusohutusprogrammi osas,» teatas siseministeeriumi pressiosakond.

Nii on enamasti Pevkurit asendama saadetud mõni ministeeriumi ametnik, kellel on piiratud volitus teha otsuseid.

Siseministeeriumi kinnitusel toimuvad valitsuskomisjonide kohtumised kord kvartalis. «Kindlasti peab valitsuskomisjonide töö olema sisuline, sest riigis on mitmeid küsimusi ja lahendamist vajavaid teemasid, mis ei kuulu vaid ühe ministeeriumi portfelli,» teatas siseministeerium.

Haridus- ja teadusministeerium kinnitas, et minister pole liikluskomisjoni viimastel istungitel saanud osaleda, sest ministril on olnud teised kohtumised. See polevat aga arutelude takistuseks, kuivõrd ministeerium on saatnud oma esindajad kohale.

«Komisjonis, kus arutati liiklusohutuse strateegiat, osalesid nii ministeeriumi kantsler kui ka üldhariduse osakonna juhataja, kes teema eest ka otseselt vastutab,» teatas haridusministeerium.

«Justiitsminister on liikluskomisjonis alati esindatud, ka siis, kui tal endal füüsiliselt pole olnud võimalus istungil viibida - seda teiste ametikohustuste, sealhulgas töölähetuste tõttu. Võimalusel on ta alati ise osalenud,» põhjendas justiitsministeerium.

Tagasi üles