Tartu Ülikoolis soovib poolelijäänud õpinguid jätkata 255 inimest

Tartu Ülikooli peahoone

FOTO: Margus Ansu/Postimees

Tartu Ülikooli 135-le TULE programmi kohale laekus kokku 255 avaldust, vastuvõetute nimekiri selgub hiljemalt 25. augustiks.

Avalduse esitasid 198 bakalaureuseõppe, 30 magistriõppe, 24 rakenduskõrgharidusõppe ning 3 bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava katkestanut, teatas Tartu Ülikool.

TÜ üliõpilasnõustaja Kristina Kongi sõnul tuli avaldusi oluliselt rohkem, kui nad oodata oskasid. «Näiteks Narva kolledžis esitati 8-le ettenähtud õppekohale 30 avaldust, mistõttu nad otsivad aktiivselt võimalusi rohkemate soovijate vastuvõtmiseks, eriti õpetajakoolituse õppekavadele. Huvi kohtade arvu suurendamise vastu on ka TÜ õigusteaduskonnal ning sotsiaal- ja haridusteaduskonnal,» rääkis ta.

Haridus- ja teadusministeeriumi peaeksperdi Helen Põllo sõnul on TULE programm olnud
populaarne ka teistes kõrgkoolides - näiteks Tallinna Ülikooli 61-le kohale laekus 65 avaldust, samas teistes suuremates ülikoolides avalduste vastuvõtt veel kestab.

«Esmapilgul võis TULE programmi raames õpingute jätkamiseks vajalike dokumentide vormistamine tunduda tülika ja aeganõudvana, kuid inimesed on mõistnud selle programmi ainulaadset võimalust riigi toel oma poolelijäänud õppetee edukalt diplomiga lõpetada,» arvas Põllo.

Kandideerimiseks tuli koos avaldusega esitada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotlus (VÕTA) ja täita motivatsiooniküsimustik.

«Teadmised ja oskused, mida VÕTA raames on võimalik üle kanda, peavad olema tõendatud ja tagama õppekava eesmärkide ja väljundite saavutamist - seetõttu tähendab VÕTA taotlemine nii mõnegi paberi täitmist ja lisamaterjali esitamist,» rääkis Põllo.

Kandideerijatest moodustatakse teaduskonniti ja valdkonniti paremusjärjestus, mille esimeses etapis järjestatakse kandidaadid keskmise hinde ja jätkamise motivatsiooni alusel.

Teises etapis hinnatakse kandideerijate õppekava täitmise protsenti. TULE õppekohale vastuvõtul eelistatakse neid, kes on õppekava suuremas mahus täitnud.

Õppekohad, mis ei saa seekord täidetud, lähevad edasi järgmisesse vastuvõtuperioodi, kus tuleb veel lisaks täitmisele 126 uut õppekohta. Järgmine TULE programmi kandideerimise periood on 13. detsembrist kuni 10. jaanuarini.

«TULE - tule uuesti, lõpeta edukalt!» on haridus- ja teadusministeeriumi programm, mis võimaldab kõrghariduse katkestanutel tasuta õpingud lõpetada. Programmi raames oodatakse kõrgharidust jätkama neid, kes on õpingud katkestanud õppeaastatel 2003/2004 kuni 2008/2009 ning kellel on läbitud vähemalt pool õppekavast, millele kandideeritakse.

Programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond ning selles osaleb 13 Eesti kõrgkooli.

Tagasi üles