Tallinn soovib probleemsete lastekaitsejuhtumite käsitlemisel kohtu ja õiguskantsleri tuge

Kas ikka lapsevanem teab, milline on tema laps? Ka koolivägivalla juured on väga sageli kodus ja asjade parandamiseks ei saa ootavalt kooli ja õpetajate poole vaatama jääda.

FOTO: Fotolavastus/Tairo Lutter

Tallinna  linnavalitsuse laste ja perede heaolu ümarlaud käsitles oma  järjekordsel koosolekul lahenduste leidmist probleemsete laste  huvide kaitsel.  Ümarlaua töösse otsustati kaasata ka kohtu ja õiguskantsleri esindaja, et kuulda juriidilisi seisukohti võimalustest  tagada  lastekaitseseadusest tulenevate piirangute  juures laste huvide kaitse.

Abilinnapea Merike Martinsoni ettepanekul kuulub ümarlaua koosoleku päevakorda ka alati juhtumiarutelu. «Konkreetse juhtumi käsitlus ja laiapõhjaline arutelu võimaldab jagada kogemusi ja kergendab  lahenduste leidmist, mis oleks meie ümarlaua töövormi parimaks praktiliseks tulemuseks,» ütles ümarlaua algataja ja selle tööd juhtiv abilinnapea Martinson.  

Käsitletud  juhtumi puhul on tegu  aastatega üha agressiivsemaks muutunud lapsega, kes  oleks tulnud õigeaegselt paigutada asendusperesse. Kõlama jäi seisukoht, et  ümarlaua töösse on vaja kaasata kohtute ja õiguskantsleri esindajad - toodi välja, et kohtuprotsessid venivad  või muudab kohus  meelt ja tagastab ohus olnud lapse vanematele, arvestamata sealhulgas lapse huvidega. Probleemina toodi välja, et lastekaitsjatel puudub voli sekkuda seal,  kus vanem ei taha teha koostööd. Kõneks oli Soome kogemus,  kus lastekaitsjatel on suuremad volitused kui Eestis.

Haridusameti esindaja Milena Pogodajeva tegi ümarlaual ka ettekande erivajadustega lastele Tallinnas pakutavatest haridusteenustest,  tutvustades ühtlasi  lasteaiakohtade kättesaadavuse parandamise kava lähiaastatel. 

Laste ja perede heaolu ümarlaua eesmärgiks on nõustada linnavalitsust ning aidata korraldada laste ja perede heaolu ning laste tervise kaitse alast tegevust. Ümarlaua töösse on kaasatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Haridusameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade, Tallinna Linnavolikogu, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Tallinna Lastehaigla, Tallinna Laste Turvakeskuse, Tallinna Perekeskuse, Tallinna Lastekodu, Tallinna noortevolikogu ja mittetulundusühingute esindajad.

Tagasi üles