Laasi tunnistab, et on käitunud ebaeetiliselt

Harju maakohtus eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamise eest süüdi mõistetud riigikogu liige Lauri Laasi nendib, et tema käitumist võib pidada ebaeetiliseks, kuid mitte seadusevastaseks.

Seda, mida ta oma käitumisest täpselt ebaeetiliseks peab, ei soovinud Lauri Laasi praegu täpsustada, vaid käskis ära oodata, millal saavad avalikuks kohtumaterjalid.

«Kui lõplik kohtulahend tuleb, siis saavad toimikud avalikuks, siis saate veenduda, et meie süü polnud kaugeltki selline, et meid saaks süüdistada seaduse rikkumises,» rääkis Lauri Laasi.

Eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises süüdi mõistetud Laasi sai karistuseks 9 kuud tingimisi vangistust 3-aastase katseajaga.

Riigikogu liige Priit Toobal mõisteti lisaks eelnevale süüdi ka dokumendi võltsimises. Tema karistuseks on üheaastane tingimisi vangistus 3-aastase katseajaga.

Võõrale meilikontole sisenemise ning e-kirjadega tutvumise ja nende edastamise tõttu süüdistuse saanud Ivor Onksionile mõistis kohus rahalise karistuse 640 eurot. Samuti sai rahalise karistuse - 10 000 eurot - Keskerakond. 

Riigiprokuratuur esitas aprillis Toobalile ja Laasile süüdistuse selles, et nad kallutasid linnavolikogu nõunikuna töötanud Ivor Onksioni ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummu meilikontole ja edastama neile seal olevaid e-kirju.

Samuti esitas prokuratuur Toobalile süüdistuse dokumendi võltsimises, sest kahtlustuse kohaselt võltsis ta viit Keskerakonna kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad kokku 11 030,28 euro ulatuses sularahaannetusi, mida tegelikult ei tehtud. Lisaks sai Toobali kui erakonna juhtivtöötaja ja pädeva esindaja tegevusega seoses süüdistuse juriidilise isikuna Keskerakond.

«See otsus oli väga ühekülgne ja ma olen selgelt veendunud, et me seisame enda eest lõpuni ja kaebame kohtuotsuse edasi,» kinnitas Laasi.

Tagasi üles