Keeleõppijate seas populaarne põhisõnavara sõnastik toodi veebi

Eesti keele põhisõnavara sõnastik

FOTO: Eesti Keele Instituut

Tänasest on Eesti Keele Instituudi kodulehel avalikult kättesaadav keeleõppijale mõeldud elektrooniline «Eesti keele põhisõnavara sõnastik», mille paberversiooni esmatrükk on osutunud nii populaarseks, et on juba läbi müüdud. 

Keeleõppijate seas väga populaarne sõnastik sisaldab 5000 eesti keele olulisemat sõna. See ilmus paberkujul tänavu märtsis ning selle esimene trükk on juba läbi müüdud. Koos veebiversiooniga ilmub ka pabersõnastiku teine, täiendatud ja parandatud trükk.

Sõnastik on mõeldud algajale ja edasijõudnud keeleõppijale, eeskätt A2 ja B1 keeleoskustaset silmas pidades.

Veebiversioon sisaldab palju uuenduslikku: võimalik on vaadata sõnade kõiki vorme ja kuulata hääldust. Sõnade põhivormid on sisse loetud, et õppijale pakkuda õiget eestikeelset hääldust, näitelauseid võib aga kuulata Eesti Keele Instituudis loodud kõnesüntesaatori abiga, kus valida saab mees- ja naishääle vahel. Seletuses või näitelauses võõra sõna peale sattudes saab kasutaja sellele klikkides mugavalt tähenduse järele vaadata. Kui otsitavat sõna põhisõnavara sõnastikust ei leita, suunatakse kasutaja teiste Eesti Keele Instituudi sõnastike juurde.

Sõnastikus on palju pilte ja pildilehti, mis aitavad keeleõppijal sõnu paremini mõista ning oma sõnavara laiendada. Veebis on kättesaadavad ka pabersõnastiku õppelehed, kust saab abi CV ja avalduse, kuupäevade, kellaaegade, lühendite ja arvude kirjutamisel. Lisaks saab uurida eesti keele grammatika tabeleid ning maade ja rahvaste loetelu.

Veebisõnastiku lehel saab sõnastiku kasutaja mängida ka sõnade äraarvamismängu, mis teeb keeleõppimise põnevamaks.

Tagasi üles