Seitsme kuuga laekus Tallinna linnakassasse 3,8 miljardit krooni

Linnapea Edgar Savisaar oli tänavuse aasta linnaeelarve tutvustamisel volikogus optimistlik.

FOTO: Toomas Huik.

Käesoleva aasta seitsme esimese kuuga laekus linnakassasse 3,8 miljardit krooni, mis moodustab 53,4 protsenti kogu aastaks planeeritud rahast.

Maksutulu laekus seitsme kuuga linnale 2,2 miljardit krooni, mis on 57,4 protsenti aastaks kavandatust. Üksikisiku tulumaksu kogunes 1,9 miljardit, maamaksu 190 miljonit ning kohalikke makse 85 miljonit krooni.

Linnaasutuste majandustegevusest on laekunud 556 miljonit krooni ehk 51,4 protsenti aastaks kavandatust. Suurema osa sellest rahast moodustasid ühistranspordi piletitulu summas 178 miljonit ning tulud haridusalasest 145 miljonit krooni.

Muid tulusid on linnakassasse laekunud kokku 26 miljonit krooni, millest suurima osa moodustavad trahvid summas 10 miljonit krooni ja saastetasu 3,3 miljonit krooni.
Toetusi riigilt ja välisrahastajatelt on laekunud kokku 786 miljonit krooni, mis moodustab 55,5 protsenti aastaks kavandatud mahust.

Linna investeerimistegevusest laekus seitsme kuuga 240 miljonit krooni ehk 62,4 protsenti aastaplaanist, sealhulgas dividendidest 176 miljonit krooni ja põhivara müügist 36 miljonit krooni.

Väljamakseid tehti linnakassast aasta esimesel seitsmel kuul kokku 3,8 miljardi krooni ulatuses, mis moodustab 56,1 protsenti aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks on tehtud kokku 3,6 miljardit krooni, sealhulgas tööjõukuludeks ja maksude tasumiseks 1,5 miljardit, sotsiaaltoetusteks 141 miljonit ning majandamiskuludeks 1,9 miljardit krooni.

Intresse ja muid finantskulusid on linn tasunud kokku 38 miljonit krooni. Investeerimistegevuse väljamakseid tehti 172 miljonit krooni, finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku 88 miljonit krooni.

Juulikuu laekumised ületasid väljamakseid 9,6 miljoni krooni võrra, mille tulemusena kujunes linna rahaliste vahendite jäägiks kuu lõpu seisuga 82 miljonit krooni.

Tagasi üles