Õpetajate palgamäärad jäävad samaks

Kooliklass

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Valitsus kehtestas tänasel istungil põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad muutmatul kujul.

Määruse uuestikehtestamise vajaduse tingis uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse jõustumine.

Määruses ühendati seni kehtinud kaks valitsuse määrust, millest ühes oli kehtestatud munitsipaalkoolide õpetajate ja teises riigikoolide õpetajate töötasud.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt lepivad õpetajate töötasu, sealhulgas klassijuhatamise tasu alammäärades õpetajatele atesteerimisel antavate ametijärkude kaupa üleriigiliselt kokku valitsuse, üleriigiliste kohaliku omavalitsuse üksuste liitude ja õpetajate registreeritud ühenduste volitatud esindajad, need kehtestab valitsus.

Täna kinnitatud määruse koostamisele ei eelnenud õpetajate töötasu suuruse osas läbirääkimisi, sest selle suurust ei muudetud.

Tagasi üles