Pool Ida-Virumaa majutusettevõtetest eksib klientide registreerimisel

FOTO: Uwe Gnadenteich

Möödunud nädalal võeti Ida-Virumaal sihikule majutusettevõtted. Aktsiooni käigus tuvastati, et pool kontrollitud majutusettevõtetest ei järginud turismiseaduse nõuete täitmist.

Neljapäeval, 12. augusti päeval kontrollisid Ida Prefektuuri politseinikud ning kodakondsus- ja migratsioonibüroo ametnikud Jõhvis ja Toila vallas majutusettevõttes majutusteenuse kasutajate registreerimist. Kaheksast ettevõttest neli ei vastanud turismiseadusega sätestatud korrale, seega algatati kaks väärteomenetlust ja koostati kaks märgukirja.

Ida prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo juhataja Thea Rootsi sõnul oligi põhiline probleem külastajakaardiga. «Klient registreeritakse majutusettevõttesse külastajakaardi alusel, mis peab olema korralikult täidetud ja allkirjaga kinnitatud. Nii mõneski ettevõttes võis täheldada, et külastajakaardid puudusid või ei olnud nõuetekohaselt täidetud,» lisas Roots.

Majutusteenuse kasutaja registreerimise kohustuse või külastajakaardi säilitamise nõude rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

Tagasi üles