Parteide valimislubadused saavad viimast lihvi
Täiendatud!

FOTO: Scanpix / kollaaž Katri Karing

Parteide valimislubadused on saamas viimast lihvi ning mõne kuu pärast saame kuulda, kuidas Reformierakond suunab jutu näiteks pensionitõusule, IRL lubab eluasemekulude vähendamist või Keskerakond pakub lahendusi vältimaks tsüklit «buum-kriis-buum».
 

Tuleva aasta märtsikuised riigikogu valimised ei ole lasknud rahulikult suvekuumust nautida ühelgi erakonnal. Võimuerakondade ühest trumbist – euro tulekust – ei piisa valimisvankrite õlitamiseks ja erinevalt opositsiooniparteidest püüavad nad riigi valupunktid keerata «positiivse homse ootusele».

Peaminister Andrus Ansip nimetas omalt poolt Reformierakonna suvepäevadel kolm eesmärki: kvaliteetne haridus, energiasõltumatus ja tõhusam riik. Erakonna peasekretär Kristen Michal täpsustas Ansipi loetelu.

«Energeetikasõltumatuse tagab näiteks kas või Vene gaasi osakaalu vähendamine kodumaise toorme eelistamisel ja põhivõrkude eraldamine, et saaks üldse tekkida konkurents gaasi pakkumisel Eestis, mis omakorda alandaks hinda tarbijatele,» ütles Michal.

Ettevõtlusest rääkides viitas Michal maksukergendustele, sest ideed sissemaksuta äriühingust või sotsiaalmaksu ülempiiri ülevaatamisest on eelnõudena menetluses või siis plaanis.

Teistsugused valimised

«Riigi rahanduse korrashoiuga ja ettevõtluskeskkonna hoidmisega on majandus taastumas ja hakkab ka kasvama,» tõdes ta. «See aga tähendab uusi töökohti, ja uued töökohad tähendavad suuremat maksulaekumist, mis suurendab kas või näiteks pensione.»

Michali sõnul on Reformierakonna jaoks 2011. aasta riigikogu valimised teistsugused. «Sest paljud asjad, mida me teeks igal juhul või oleme teinud, on asjad, mida teised kasutavad oma valimisloosungitena,» ütles ta.

IRLi poliitikasekretär Margus Tsahkna nimetas erakonna suurimaks eesmärgiks hoida Eesti praegusel kursil ja säilitada stabiilsust. Samuti on tähtis  kvaliteetne haridus. «Loomulikult ei tohi lähiaastate eesmärkide seast unustada eelarve tasakaalu, sest näeme, kui kalliks on läinud erinevad stiimulpaketid – mitmed riigid on jõudnud eelarvekriisist võlakriisi,» ütles Tsahkna.

Ta toonitas, et Eesti väike võlakoorem on eelis, mida me ei tohi kaotada. «Eesti kaks lähiaja prioriteeti on liikuda riigieelarve tasakaalu poole ning teha plaan võlgadesse sattunud omavalitsuste võlakoormaga toimetulekuks,» leidis Tsahkna. «Konservatiivne, eelarvetasakaalule suunatud poliitika suudab muuta majanduskasvu stabiilseks, anda inimestele tööd ning suurendada nende heaolu.»

Tsahkna märkis, et nende eelduste saavutamisel on võimalik lahendada töökohtade probleemi. Samuti saab IRLi suure tähelepanu osaliseks inimeste eluaseme igapäevaste kulutuste – kommunaalkulud, energia- ja veehind – vähendamine.

Keskerakonna aseesimees Kadri Simson tõdes, et valimismeeskond, mida juhib Jüri Ratas, on koos käinud terve suve. «Meeskonnal on kaks peamist ülesande püstitust: kuidas viia Eesti seniselt üksikeesmärkidele spurtimiselt ja seejärel kraavisõitmise tsüklist ühtlasema arenguni ja teine programmi sammas on see, kuidas suhtuda vähem laristavalt oma inimestesse,» ütles Simson.

Ta lisas, et oleme väike rahvas ning peame hoidma ja rakendama igat inimest. «Leiame, et viimase nelja aasta jooksul ei ole seda tehtud,» märkis Simson.

Simson ei toonud välja ühtegi valdkonda, millele eriliselt keskendutakse. «Keskendume kõigile valdkondadele, sest sellest saab meie valitsuse alusplatvorm, milles me ei jäta kõrvale ühtegi valdkonda,» lubas ta.

Sotside esimees Jüri Pihl tõdes sarnaselt teiste erakondade esindajatega, et lõplikku valimisstrateegiat neil veel paigas pole. «Kuid põhirõhk on meil siiski sellel, kuidas vähendada tööpuudust, üle tuleks vaadata maksud ja keskenduda sellele, et me suudaksime pakkuda haridust ja erialasid, mille selja taga on ka reaalsed töökohad,» ütles Pihl. «Kõige selle kõrval soovime välja pakkuda lahendusi, kuidas aidata puuduse all kannatavaid lapsi.»

Rohelised soovivad valimiste eel tuua rahvani rohkem kogukonna mõistet. «Räägime geograafilistest kogukondadest ehk küladest-linnadest, kuhu võiks anda senisest rohkem otsustusõigust ja ehk ka raha, et oma asju ise korraldada,» selgitas roheliste eestkõneleja Toomas Trapido.

«Räägime sotsiaalsetest kogukondadest ehk näiteks lapsevanemate kogukonnast, kes soovivad mingit tüüpi haridust, mingit tüüpi kooli oma lastele ning riigi toel oleks ühtviisi toetatud munitsipaalkoolid ja kogukondlikud koolid,» jätkas ta lisades, et sarnane mudel võiks laieneda ka näiteks tervishoidu. «Seeläbi võtavad inimesed rohkem vastutust ja riik toetab neid, kes teevad riigiga koostööd.»

Maaelu edendajad

Rahvaliidu esimehe Juhan Aarega, kes viibib praegu Inglismaal, ei õnnestunud Postimehel ühendust saada. Postimees küsis temalt peamisi valimisteemasid juuli alguses, kohe pärast seda, kui Aare oli parteijuhiks valitud.

Siis pidas Aare oluliseks, et Rahvaliit seisaks väikeettevõtjate eest ning püüaks luua maksusoodustusi neile ettevõtetele, mis asuvad suurematest linnadest väljas.

Rahvaliidu südameasjaks jääb igakülgne maaelu edendamine ja Aare nägemuse kohaselt näiteks üleriigilise ettevõtluse kompetentsikeskuse loomine, kus eksperdid annavad nõu, kuidas oma ideid arendada ja finantseerida.

Uuringufirmade küsitluste kohaselt riigikokku jõudva nelja partei põhiloosungid *

Reformierakond:
Energeetikasõltumatus Venemaast
Uued töökohad, sotsiaalmaksu ülempiiri ümber vaatamine (ajalehes Postimees ilmunud info sotsiaalmaksu suurendamisest oli eksitav, sellist plaani Reformierakonnal pole – toim.), suurem pension
Särtsakas majanduskeskkond teeb Eestist Põhjamaade Tiigri

Isamaa ja Res Publica liit:
Stabiilsuse võti – tasakaalus konservatiivne riigieelarve
Riik peab aitama kanda omavalitsuste võlakoormaid
Eluasemekulud koomale – mõistlik hind veele ja toasoojale

Keskerakond:
Toome Eesti välja tsüklist buum-kriis-buum
Hoiame iga inimest – peab lõppema senine inimhingedega laristamine
Meie platvormi uskudes ja toetades valite endale uue valitsuse lähtekohad

Sotsiaaldemokraadid:
Vähendame tööpuudust ühe kolmandiku võrra
Koolipingist otse targale ja innovaatilisele töökohale
Igale lapsevanemale töö - igale lapsele kindlustatud, muretu lapsepõlv

* loosungid sõnastas Postimees lähtuvalt erakondade peaideedest
 

Tagasi üles