Politsei- ja piirivalveameti asejuhtide palgad tõusid

Priit Pärkna.

FOTO: Mihkel Maripuu

Siseminister kehtestas 30. detsembril määrustega hulga allasutuste juhtide ja asejuhtide palgad, ministeeriumi kinnitusel olid peale politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitjate palgatõusu teiste juhtide palgamuutused vaid kosmeetilised.

PPA peadirektori asetäitjate palgad tõusid uuest aastast 3400 eurole. Priit Pärkna ja Joosep Kaasiku puhul tähendas see 200 eurost ja Tauno Tuisu puhul 262 eurost palgatõusu. «Kuna politsei peadirektori asetäitjate arvu vähendati viielt kolmele, siis töö keerukus ja vastutus suurenesid ning seega oli asjakohane vaadata üle ka palk,» ütles siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Karin Kase.

«Meie juhtidele allub avalikus sektoris erakordselt suur arv inimesi (PPA-s töötab ca 5000 inimest, Päästeametis 2300) ning nende juhtimise kvaliteedist sõltub kõikide valdkondade areng. Seega ootab siseministeerium, et meie valitsemisalas töötavad võimekad ja motiveeritud juhid,» lisas ta.

Palgamuutused on seotud 1. jaanuarist jõustunud siseministri määruse «Politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad, diferentseerimise alused, teenistusastmetasu suurus ning lisatasude maksmise alused» lisaga, mis sätestas uued politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad. «Sellega seoses korrigeeriti kõikide politseiametnike palkasid, sealhulgas ka peadirektori asetäitjate palka,» märkis Kase.

Prefektide palgad üldjoontes ei muutunud. Põhja prefekti Kristian Jaani ja Ida prefekt Vallo Koppeli puhul korraldati ümber palga komponendid, kuid palk ise jäi täpselt samaks (3100 eurot). «Teist ametiaega jätkava Tarmo Kohvi palk tõusis veidi ühtlustamise eesmärgil – 2916 eurolt 3000-ni (ehk 86 eurot kuus),» märkis Kase.

Samuti määrati aasta eelviimasel päeval palgad päästekeskuste juhtidele. «Päästekeskuste juhtide palgad sisuliselt ei tõusnud, need ümardasime sajaliseni ehk senise 2382 euro pealt 2400 euroni,» täpsustas kommunikatsiooninõunik.

Loe ka neid

Tagasi üles