Sõiduteed ja eriarstiabi ajavad Eesti elanikke enim nurisema

Sõiduteede ja eriarstiabiga seotud teenustega peaks Eesti elanike arvates kõige rohkem tegelema, selgus täna avaldatud uuringust.

Uuringust «Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega», mille viis läbi Saar Poll OÜ siseministeeriumi tellimusel, selgus, et valdavalt domineerivad maakondade esikolmikutes sõiduteed, eriarstiabi, kergliiklusteed ja ühistransport.

Aga näiteks Hiiumaa vastajaile teeb keskmisest märksa enam muret toidu- ja esmatarbekaupade kättesaadavus, Järvamaa vastajaile apteegid, Raplamaa ja Valgamaa vastajaile pangateenus ning Võrumaa vastajaile korrakaitse.

Vaatamata sarnastele esikolmikutele ei ole valdkonna osakaal maakonniti alati samaväärne. Nii näiteks eristuvad Ida-Virumaa ja Viljandimaa Järvamaast ning Võrumaast selle poolest, et neis kahes maakonnas mainitakse sõiduteede kvaliteedi parandamise vajadust enam kui kaks korda sagedamini.

Jõgevamaa eristub teistest maakondadest vajadusega parandada kergliiklusteede olukorda tunduvalt selgemalt – üle poole vastajatest (57 protsenti) pidas seda kolmeks kõige olulisemaks valdkonnaks.

Kliki oma maakonnal, et vaadata, milliste teenuste üle kurdetakse seal kõige enam.

Tagasi üles