Eksperdid eilsest «Valimisstuudio» väitlusest

Annika Uudelepp.

FOTO: Praxis

«Valimisstuudio» eilses debatis väitlesid täisnimekirjadega valimistele läinud erakondade esindajad.

Väitlus keskendus haldus-, haridus-, sotsiaalpoliitika ning riigireformiga seotud teemadele.

Postimees küsis ekspertide käest, kuidas õnnestus eilne debatt.

Eesti Väitlusseltsi keskkooliväitluse juhi Joosep Tiksi sõnul üleüldiselt eilne debatt «Valimisstuudios» õnnestus. Tiksi arvates olid väitluse võitjad nii Eiki Nestor kui ka Imre Mürk.  «Mõlemad olid tugevad ning tõid põhjendusi ja näiteid.» Alla oma võimete esinesid Urve Tiidus ning Jaak Aaviksoo, kes tema hinnagul juhtisid tähelepanu mõnelt teemalt kõrvale.

Veel märkis Tiks, et ühes saates erinevate teemade üle väitlemine ei vii sisukuseni ning tekitab kõigest pinnapealset arutelu.

Mõttekoja Praxis juhataja Annika Uudelepa hinnangul oli saate formaat raske, mistõttu osavõtjatel oli keeruline käsitleda põhjalikult olulisi teemasid. Ühtlasi märkis Uudelepp, et parlamendiväliste erakondade esindajad ei suutnud võistelda riigikogus olevate parteide esindajatega, sest teemadevalik eeldas põhjalikke teadmisi neljast erinevast valdkonnast. «Staažikad poliitikud on olnud aastaid nende teemade sees ja valdavadki sel tasandil teemasid paremini,» lisas Uudelepp.

Enne debatti ootas Uudelepp väitlejatelt riigimehelikkust ning et nad räägiksid sisukalt olulistest valupunktidest. «Keerukaid valikuid ja reforme ei söandanud aga enamik osalejaist debatis lahata, kuigi saatejuhid pinnisid nii haldus- kui ka koolivõrgureformi teemal. Siin eristus selgelt Aaviksoo, kes ainsana rääkis reformide vajadusest,» leidis Uudelepp. «Siiski kulutasid osalejad liialt aega mõnele üksikküsimusele, nagu näiteks mitu senti peab ikka riik koolitoitu kinni maksma.»

Politoloog Tõnis Saartsi arvates eilne debatt midagi uut ei pakkunud. «Üldised seisukohad ei kõlanud uudselt,» ütles Saarts. «Paljudest probleemidest räägiti üleüldiselt, toomata näiteid.» Saarts märkis, et vastused sõltusid üldjuhul poliitikust ning tema kompetentsist.

Saarts ei hakka küll saateformaadi valikut kritiseerima, ent möönab, et teemade arv oli ühe saate jaoks palju. Veel mainis ta, et parlamendiväliste erakondade esindajatest suutis ainult Imre Mürk võistelda riigikogus esindatud poliitikategelastega.  

Tagasi üles