OECD noomib Eestit erakordselt suure palgalõhe pärast

Eesti naised saavad ikka veel sama töö eest meestest tunduvalt vähem palka.

FOTO: SCANPIX

Eesti majanduse kiiremaks arenguks on vaja naiste potentsiaali paremini rakendada, leiab OECD sel nädalal avalikustud Eesti majandusülevaates.

Euroopa teiste majandustega võrreldes annab Eestis erakordselt suur palgalõhe tunnistust naiste potentsiaali kasutamata jätmisest, märgitakse OECD ülevaates. Seda tingivad ühest küljest stereotüüpsed haridusvalikud ja takistused karjääri edenemisele, teisest küljest mõjutab seda lasteaiakohtade nappus ning asjaolu, et vanemahüvitist kasutavad eelkõige naised.

OECD soovitab võtta ette samme naiste ja meeste palgalõhe vähendamiseks, edendada naisettevõtlust ning soodustada isade vanemapuhkusele jäämist.

«Võttes arvesse Eesti väiksust, vananevat ühiskonda ja vähenevat tööjõudu on majanduskasvu saavutamiseks inimressursi efektiivne rakendamine eriti oluline – olulised on inimese võimed, mitte tema sugu,» ütles võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper pressiesindaja vahendusel.

Kuna senine valitsuse tegevuskava pole erilist tulemust toonud, tuleks Sepperi sõnul rohkem pöörata tähelepanu haridussüsteemi kaasajastamisele, et vältida kõiki tegureid, mis võivad süvendada naiste ja meeste koondumist erinevatele tegevusaladele. «Selleks, et parandada ülevaadet palkade kujunemisest, võiks kaaluda palkade suuremat avalikustamist. Samuti võiks riik näidata eraettevõtetele eeskuju palgaauditite läbiviimisel,» sõnas Sepper.

OECD soovitab analüüsida naiste ja meeste palgalõhe põhjuseid ja võtta ette samme selle vähendamiseks. Samuti soovitab OECD laste eest hoolitsemise töö võrdsemaks jagamiseks soodustada isade vanemapuhkusele jäämist. OECD soovitab lisaks analüüsida naisettevõtlust takistavaid tegureid ning naisettevõtlust edendada.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles