Tallinn teeb ümbritsevate valdadega ühiseid tulevikuplaane

Tallinna panoraam.

FOTO: Teet Malsroos / Õhtuleht

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia.

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu kohaselt on linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia koostamise eesmärk pealinna ja seda ümbritseva üheksa omavalitsuse – Maardu ja Saue linn ning Harku, Jõelähtme, Kiili, Rae, Saku, Saue ja Viimsi vald - ühiste plaanide tegemine regiooni arendamiseks perioodil 2015–2020.

Vastavalt Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavale aastateks 2014–2020 toetatakse prioriteetse suuna «Jätkusuutlik linnapiirkondade areng» kaudu ka Eesti suuremate linnapiirkondade arengut. Kaasfinantseerimise saamise eeldus on linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia olemasolu. Plaani kohaselt rahastatakse projektitoetusega lasteaiakohtade rajamist ja liikuvusprojektide elluviimist Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades.

Strateegia koostati kümne Tallinna linnapiirkonna omavalitsuse tihedas koostöös. Strateegia projekti on läbi vaadanud erinevad ministeeriumid. Siseministeeriumi kinnituse kohaselt vastab strateegia üldjoontes nõuetele ning on piisav alus linnapiirkonna tegevuskava koostamiseks.

Strateegia esitab Tallinna linnapiirkonna omavalitsuste ühise visiooni, eesmärgid ja tegevussuunad kolmes koostöövaldkonnas - haridus, sotsiaalvaldkond ning liikumine ja transport. Nimetatud valdkondade arendamisel kavatsetakse teha mitmekülgset koostööd.

Strateegia visiooni kohaselt on aastaks 2020 omavalitsuste koostöös tagatud kõigile Tallinna linnapiirkonna elanikele kättesaadav ning kvaliteetne alus-, üld- ja huviharidus; mitmekülgne ja kättesaadav sotsiaalhoolekanne; eri liikumisviise lõimiv ning inimsõbralik ja keskkonnasäästlik avalik ruum.

Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2015–2020 näol on tegemist kokkuleppelise strateegiadokumendiga, mille linnapiirkond (keskuslinn koos piirnevate omavalitsustega) on ühiselt koostanud ja heaks kiitnud. Strateegia elluviimiseks koostatakse järgnevalt tegevuskava, milles sätestatakse eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused vähemalt prioriteetse suuna raames, s.o lasteaiakohtade rajamine ja liikuvusprojektide elluviimine.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles