Galojan viibib hetkel üksikkambris

Magasini tänaval asuv Tallinna Vangla

FOTO: Toomas Huik

Tallinna vangla direktor Kaimar Karuauk rääkis, et hetkel viibib Anna-Maria Galojan vastuvõturežiimi tõttu üksikkambris, kuid peagi liigub naine edasi karistust kandma Harku ja Murru vanglasse, kus saab tõenäoliselt ka tööd. 

Kohtuotsuse järgi viieks kuuks vanglasse mõistetud Anna-Maria Galojan viibib täna Tallinna vanglas vastuvõturežiimil, rääkis Tallinna vangla direktor Kaimar Karuauk Kuku raadio intervjuus lisades, et seal võib ta viibida kuni kolm kuud.

«Kui me saame esmased protseduurid tehtud, siis edasi kannab ta karistust Harku ja Murru vanglas,» rääkis Karuauk, kelle sõnul tehakse naisele täna kindlasti tervisekontroll. «Kui tal on kaebuseid või vajab ta ravi, siis hakatakse seda ka koheselt osutama.»

Ilmselt hakkab tööle

Lisaks vaadatakse üle naise riigikeeleoskus, võetakse üldandmed, fotografeeritakse, võetakse sõrmejäljed, DNA proov ja väljastatakse vanglariietus.

Tallinna vanglas Galojan tööd teha ei saa, küll aga on tõenäoline, et ta hakkab tööd tegema Harku ja Murru vanglas. «Kui on protseduurid tehtud, siis ta läheb Harku ja Murru vanglasse, kus tal on võimalik tööd minu hinnangul saada,» ütles Karuauk.

Harkus saab omandada põhi- ja keskharidust ning õmbleja ja aianduse eriala. Alates 2001. aastast korraldab Harku õmblustsehhi tööd AS Eesti Vanglatööstus. Lisaks õmblustöödele tasustatakse vangide tööd katlamajas, territooriumi ja ruumide koristajatena ning köögis ja pesumajas.

Aktsiaseltsi Eesti Vanglatööstus (EVT) juhataja Voldemar Nellis ütles, et EVTsse saavad tööle praktiliselt kõik soovijad, kuid eriti eelistatud on oskustöölised. Loa EVTs töötamiseks annab vangla direktsioon. Kui EVT all töötamine on vabatahtlik, siis vangla saab kinnipeetavaid ka enda tarbeks tööle sundida ja keeldumisel vange karistada.

Nellise kinnitusel on nö vanglamiinimumiks 10 protsenti miinimumpalgast ehk 39 eurot 2015. aasta seisuga. «Aga nii madalat palka ei maksta kellelegi, lähtutakse võimalusel tükitööst ja sellest tulenevalt on palga suurus naistevanglas tavaliselt mõnisada eurot kõige rohkem,» selgitas Nellis.

Täistööaega ei tule üldjuhul kinnipeetavatel täis, sest palju aega kulub teistele tegevustele (sotsiaalprogrammid, koolitused, keeleõpe jne). Üldjuhul teevad Nellise sõnul kinnipeetavad meeleldi tööd. Nende väljaõpe toimub kutseõppe raames või töökohal. 

«Süüdimõistetutel on võimalik üks kord kuus saada lühiajalist kokkusaamist ja kord kuue kuu jooksul ka pikaajalist kokkusaamist,» selgitas Karuauk reegleid. Harku ja Murru vanglas on naisel võimalik kasutada ka raamatukogu, vaadata televiisorit ja kuulata raadiot.

Hetkel on naine Tallinna vangla vastuvõtukambris üksinda.

Karuauk kinnitas, et vanglale Galojani tulemine mingit elevust ei tekitanud. «Meie täidame kohtuotsust ja kui politsei toob kinnipeetava vanglasse, siis me käitume kõigiga ühtmoodi.»

Ka tuleb aeg-ajalt ette seda, et vang konvoeeritakse välismaalt.

Tagasi üles