Märtsist saab Tallinnas esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks

Koolilapsed.

FOTO: Mihkel Maripuu

Alates pühapäevast saavad lapsevanemad esitada eKooli kaudu taotlusi septembris Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi minevatele lastele elukohajärgsete koolide määramiseks.

Taotlusi saavad 15. märtsini 2015 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Elukohajärgse kooli määramine ei sõltu taotluse esitamise järjekorrast – samaväärsed on kõik 1.-15. märtsini esitatud elektroonsed ja pabertaotlused. Seega ei ole vaja tingimata esitada taotlust esimesel päeval, kuid ei tasuks seda jätta ka viimasele hetkele.

Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka Tallinna Haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist. Taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi.

Koolide määramise peamisteks kriteeriumiteks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linna elukohajärgse kooli määramise korra kohaselt elukoha lähedus koolile ning õdede-vendade õppimine samas koolis, võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed 1. veebruari 2015 seisuga.  

Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või kirja teel lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil. Peale teate saamist tuleb vanemal hiljemalt 10. juuniks kooliga ühendust võtta ning esitada nõutavad dokumendid. Kui seda pole tehtud, jääb määratud koolikoht vabaks ja seda võivad taotleda kõik soovijad.

Määratud koolikohast on vanemal on õigus ka loobuda. Sel juhul tuleb ise leida kool, kus on vaba koht. Koolid võivad peale 15. juunit vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta oma vastuvõtu korra alusel. Alates 15. juunist saavad Tallinna munitsipaalkoolides koolikohti taotleda ka mujal elavad isikud.

Lihtsaim viis elukohajärgse kooli taotluse esitamiseks on eKool

Kõige lihtsam viis on esitada taotlus eKooli veebikeskkonna www.ekool.eu kaudu. Kui Te veel ei ole eKooli kasutaja, siis  tuleb end esmalt registreerida eKooli kasutajaks. Seejärel täidate lühikese taotluse vormi ning sealt jõuab info automaatselt Tallinna Haridusametisse. Kõige olulisem on anda  Haridusametile teada, mis keeles Teie laps õppima hakkab. 

Tallinna Haridusamet otsustab koolikoha lapse elukoha alusel ja arvestab, kas lapse õed-vennad õpivad samas koolis. Võimalusel arvestatakse kooli määramisel vanemate soove. Kui vanemad taotlust ei esita, siis määrab linn lapsele elukohajärgse kooli vastavalt selle aasta 1. veebruari rahvastikuregistri andmetele.

Vastus taotlusele ja otsus määratava kooli kohta tuleb lapsevanemale nii eKooli keskkonda kui ka e-posti aadressile, mille ta eKooli kasutaja registreerimisel kontaktina üles andis, hiljemalt 25. maiks. Pärast teate saamist tuleb vanemal hiljemalt 10. juuniks määratud kooliga ühendust võtta ning esitada nõutavad dokumendid. 

Kuigi lapsevanem on juba eKooli keskkonna kasutaja, siis süsteemis saab ta tegutsema hakata alles õppeaasta alguses - septembris, kui kool on lapse oma õpilaste nimekirja lisanud ning uus õppeaasta on alanud. Kuni õppetöö alguseni ei ole koolipoolne info eKool keskkonnas  lapsevanemale kättesaadav ning kogu suhtlus tulevase klassijuhatajaga toimub üldjuhul e-posti teel.

Tagasi üles